SecurityWorldMarket
Annons

Perimeterskyddet kritiskt viktigt när hotbilder förändras

I ett nytt White Paper utvärderar Axis Communications alternativen för perimeterskydd. Olika sensoralternativ gås igenom, samt vilka intelligenta applikationer och viktiga överväganden som bör göras för att säkerställa en framtidssäker lösning för perimeterskyddet.

Lucas Young, affärsutvecklare på Axis, är dokumentets författare och kommenterar här sin syn perimeterskyddet och sitt White Paper.

Fokus på det yttre lagret av säkerhet behöver bli större, menar Lucas Young, som i sitt White Paper diskuterar han fördelarna med perimeterskydd i form av intelligenta övervakningslösningar.

– Eftersom det globala hotlandskapet fortsätter att förändras i snabb takt med att nya företagsamma metoder för att bryta sig in i organisationers fysiska och virtuella barriärer uppstår, så behöver vi fokusera på mer avancerade perimeterskyddsmetoder, säger han.

– Vi behöver lösningar som kan tillhandahålla verifierbara realtidslarm, platsdata, målspårning och möjligheten att paketera bevis och data för brottsmålsundersökningar.

Proaktivt tänk viktigt

Med identifieringen av nya hotbilder är det också viktigt att kontinuerligt bedöma risker kring vilka typer av attacker som kan tänkas ske och de skyddsåtgärder som då krävs, menar Lucas Young.

– En större medvetenhet och oro för organiserad brottslighet, terrorism och för cyberhot samt en önskan om att minska arbetskraftskostnader gör arbetet med att hitta en effektiv, driftsäker och framtidssäkrad perimeterskyddlösning blir allt viktigare, säger han.

Cybersäkerhetsstrategier

När det gäller kritiska infrastruktur kan ett intrång på området vara katastrofalt och innebära att någon manipulerar med vattenkvaliteten eller förändrar gastrycket, vilket i sin tur medför enorma risker och potentiella förlust av liv.

– Utöver detta kan en fysisk attack ofta sammanfalla med en cyberattack; denna dubbla attackmetod syftar till att förvirra personal och lämna kritiska områden obevakade, kommenterar Lucas Young

Cybersäkerhet räcker inte

Lucas Young,  affärsutvecklare på Axis.
Lucas Young, affärsutvecklare på Axis.

Lucas Young framhåller också att även om många organisationer redan implementerat effektiva cybersäkerhetsstrategier så kan en otillräckligt bevakad perimeter vara den svaga länken som får säkerhetskedjan att brista, då brottslingar kan komma in i lokaler och områden där nyckeltillgångarna finns, i form av maskiner, elskåp, nätverkskopplingar med mera.

– Intelligenta fysiska säkerhetslösningar kan spela en viktig roll för att säkra sådana platser. Hinder och grindar kan sakta ner en inkräktare och göra att det tar längre tid för brottslingarna att komma in i lokalerna, men det är installationen av automatisk detekteringsteknologi mot intrång som kommer att visa sig vara det verkligt effektiva försvaret, säger han.

Bild och ljud

Nätverkskameror är ett effektivt medel både utanför och inuti perimeterområdet. Med kompletterande termiska nätverkskameror förbättras förmågan att detektera obehöriga ytterligare.

– Fördelarna är många då man exempelvis vid en fysisk attack kan registrera händelser och förlopp i realtid som sedan kan utgöra bevis, säger Lucas Young som inte bara framhåller IP-teknik för visuellt bruk som ett brottsbekämpande instrument utan också nätverksbaserat ljud.

– IP-ljudsystem, som består av digitala högtalare i ett nätverk, kan användas för att larma och för att använda förinspelade eller realtidsbaserade röstmeddelanden. Detta i kombination med video skapar en kombinerad audiovisuell övervakning som kan vara avskräckande och generera ett bra perimeterskydd.

White Paper – ett hjälpmedel

Lucas Young menar vidare att det är viktigt att förstå vilka teknikfunktioner som finns idag men också bilda sig en uppfattning om hur framtida trender ser ut. Utifrån det kan en sund säkerhetsstrategi skapas. Det är mot den bakgrunden han skapat ett White Paper.

– Detta dokument syftar till att hjälpa säkerhetsproffs med kunskapsbyggandet och därmed möjliggöra för välgrundade beslut när ett perimeterskydd ska byggas eller förbättras, säger han avslutningsvis.

Lucas Youngs White Paper täcker följande områden:

  • Perimeterskyddslösningar - Fysiska lösningar och detektering av intrång
  • Videobaserade lösningar - Tillämpningen av kameror, alternativ för termografi och synligt ljus
  • Moderna förbättringar - Processhastigheter, djupinlärning, AI och analys
  • Kostnadsutvärdering - Fastställande av totala ägandekostnader (TCO) och mätning av avkastning
  • Axis förslag - Sammanfattar Axis egen inställning till integrerat perimeterskydd

Ladda ner Axis White Paper här: https://www.axis-communications.com/perimeter-protection-whitepaper


Leverantörer
Till toppen av sidan