SecurityWorldMarket

29.12.2020

Optex lanserer en intelligent visuell overvåkingsløsning

Optex har lansert en ny visuell overvåkingsløsning med både hardware og programvare som kobler innbruddsalarm og videoovervåking og skaper en sømløst integrert overvåkingsløsning.

Overvåkede innbruddsalarm kan visuelt verifiseres innen noen sekunder uten at det påvirker integriteten hos den installerte teknikken eller dennes alarmklasse. Når en alarm inntreffer sendes umiddelbart et signal til alarmsentralen hvor operatøren kan se bilder både før og etter alarmhendelsen, samt en live-visning via en dedikert portal for å avgjøre om det er en skarp alarm.

Kameraenes plassering kan vises i deteksjonssoner, noe som hjelper alarmoperatøren raskt og enkelt å se hendelsen som har inntruffet og iverksette nødvendige tiltak. Bilder kan også sendes direkte til kundens mobil for ytterligere verifikasjon, om det eksempelvis er en skarp alarm og inntrengeren/personen er kjent for kunden eller har legitim grunn til å være på stedet.

Sømløs løsning for visuell verifikasjon

Optex Bridge er hardware-enheten (en gateway) som fysisk kan koble innbruddssensorene eller panikk-knappene og nettverkskameraene på plass. Det gir ifølge Optex en fullstendig sporbarhet av aktivitet og den kan oppdage når et kamera ikke fungerer (har mistet kontakt med nettverket) og rapportere feilen, noe som sikrer at sikkerheten ikke eventyres. Løsningen kan også kommunisere med alarmsentralen via en sky-portal uansett merke på videoovervåkingshardware som er installert eller protokoller den bruker. Løsningen fungerer, ifølge Optex, med hvilken innbruddsalarm-teknikk og Onvif-kamera som helst og leverer en sømløs løsning for visuell verifikasjon. Alarmsentral-programvaren må være kompatibel og mang av de store alarmsentral-programvareplattformene er allerede integrert, mener Optex.

Lett og raskt å installere

Optex Bridge kan installeres og fungere innen en time. Den skybaserte plattformen muliggjør også et sterkere samarbeid mellom alarmsentral og hjem/bedrift gjennom muligheten av å dele videoklipp for å bekrefte alarmen samtidig som personlig integritet respekteres gjennom den skreddersydde personvernfunksjonen som kun sluttbrukeren har tilgang til, mener selskapet.


Leverandører
Tilbake til toppen