SecurityWorldMarket

22.06.2020

Mobotix lanserer cybersikkert, skybasert VMS-system

Mobotix Cloud videohåndteringssystem kombinerer omfattende sikkerhet med skalerbar infrastruktur.

Med Mobotix Cloud lanserer Mobotix sitt nye sky-videohåndteringssystem, som ifølge selskapet er cybersikkert og finnes tilgjengelig via et fleksibelt programabonnement.

Mobotix VSaaS-tilbud (Video Surveillance as a Service) muliggjør komplett videohåndtering av lokale kamera via en app. Mobotix lover at informasjonen lagres i stabile, cybersikre skydatasentre i regional nærhet til sky-brukerne.

– Markedslanseringen av Mobotix-Cloud er ytterligere et viktig steg for oss som leverandør av helhetsløsninger til sikkerhetsrelaterte system for håndtering av videoovervåkingssystem for våre kunder, sier Thomas Lausten, leder for Mobotix.

– Sammen med våre teknikkpartnere planlegger, utvikler, installerer og supporterer vi avanserte videoløsninger. På den måten optimerer vi våre kunders virksomheter og gjør det sikrere uten å kreve at de investerer ytterligere tekniske ressurser, tid eller personalressurser, forklarer han videre.

Mobotix Cloud-løsningen inneholder - i tillegg til Mobotix-bridge harwarekomponenten - er alle tjenester i en konvensjonell VMS, det vil si en hendelsesstyrt videoinnspilling, arkivering, Live fjerntilgang til hvert kamera, aviseringer, brukeradministrasjonsfinksjoner, Internett-sikkerhet med mer. Mobotix Cloud finnes med en månedsvis abonnements-modell, noe som gir kostnadbesparinger på egne lagringsenheter, ytterligere videoservere og IT-personal for videosystemet.

– Hvert kamera kommuniserer med en sikker, kryptert utgående kobling med Mobotix Bridge, som er en kompakt høysikkerhets koblingsboks. En eneste Mobotix Brigde kan kobles til opptil 15 ONVIF-S nettverkskamera. Med flere Bridge-enheter pr plass kan antallet tilkoblede kamera økes etterbehov, forklarer Hartmut Sprave, CTO i Mobotix.

Bridge-enheten strømmer videodata til Mobotix Cloud, som muliggjør intelligent båndbreddehåndtering. Takket være den integrerte harddisken tilbys også lokal buffring av video i de tilfeller hvor forstyrrende båndbreddesvingninger oppstår. Dessuten kan nettverksfeil på opptil 48 timer overbrygges.

– Alle videoopptak er sikre og lagres pr kamera under en fritt definerbar arkiveringsperiode og valgfri oppløsning i private Mobotix-datasentre, kommenterer Hartmut Sprave videre.

Mobotix hevder at den høyeste prioriteten har vært å skaffe cybersikre tilkoblinger eller regionalt tilgjengelige Mobotix Cloud-datasentre for sin egen skyløsning. Sikker end-to-end kryptering skal sikre alle data som ligger lagret og overføres i systemet. Og den integrerte harddisken i Mobotix Bridge fungerer som et lagringsbuffer ved avbrutte eller dårlige koblinger til molnet.

Mobotix Cloud videohåndteringssystem kombinerer omfattende sikkerhet med en skalerbar infrastruktur. Ifølge Mobotix er skyløsningen spesielt passende for prosjekt med et stort antall ulike steder og brukere. Men selv for privare brukere gir skyen en enkel tilgang til bruken av videosikkerhetssystemet, hevder selskapet.


Leverandører
Tilbake til toppen