SecurityWorldMarket

12.12.2018

Sikkerhetskartet tegnes om av Nokas

Lennart Alexandrie, Publisher, AR Media International.

Året går mot sitt slutt og kan nå oppsummeres. IoT, cyber security og perimeterovervåking er noen eksempel på hete trender.

Konsolideringen innen bransjen fortsetter, både lokalt og globalt. Flere interessante oppkjøp ble gjort under året. Et interessant eksempel på dette er Motorolas oppkjøp av det kanadiske videoovervåkings selskapet Avigilon for cirka 1 milliard dollar i starten på året.

Den største bransjehendelsen i Norden i 2018 var derimot Nokas’ ekspansjon østover, det vil si oppkjøpet av Avarn Holding med virksomheter i Sverige og Finland. Det rapporterte vi om i Detektor 5/2018. Da gjenstod derimot godkjenningen fra Konkurrensverket i Sverige, som skulle gjøre en såkalt ”särskild undersökning” av oppkjøpet, med tanke på bemannede vektertjenester. Nå er oppkjøpets effekter undersøkt og Konkurrensverket har besluttet å avslutte saken uten handling, noe som betyr at sikkerhetsselskapene kan gjennomføre handelen.

Med Avarn-oppkjøpet styrker Nokas vesentlig sin posisjon på det nordiske markedet. Med totalt 17.000 medarbeidere og 8 milliarder i omsetning inntar Nokas plassen som første utfordrer til Securitas. I Sverige kommer Nokas til å ha en omsetning på cirka 4 milliarder NOK, sammenlignet med Securitas Sverige AB, som i 2017 hadde en omsetning på rundt 4,5 milliarder NOK. Forskjellen minsker dermed.

Nokas kommer selvsagt ikke å stoppe med Avarn-oppkjøpet. Det blir flere, selv om det kan ta litt tid. På det svenske markedet finnes i dag noen riktig interessante muligheter for oppkjøp på teknikksiden. Gjennom venture-finansierte firmakjøp har både Prosero Security og Great Security vokst fort og blitt tunge aktører som sikkert kan friste Nokas, som vil fortsette å ekspandere sin virksomhet. Prosero Security og Great Security er omtrent like store og omsetter samlet cirka 1,2 milliarder SEK. Når det gjelder Prosero Security så inngår det også noen norske selskap, noe som kan være et pluss for Nokas.

Med oppkjøpet av Avarn styrkes ikke bare virksomheten i Sverige, men også i Finland. Og spørsmålet er videre om det norske selskapet også vil koble et riktig grep rundt det danske sikkerhetsmarkedet og kjøpe den som er dominerende der – nemlig G4S? Helt ulogisk er det jo ikke. Avarn i Sverige og Finland er tross alt det som tidligere var G4S, før Sector Alarm kjøpte virksomheten i 2016. Så om det oppkjøpet skjer – da har Nokas for alvor startet å tegne et nytt sikkerhetskart i Norden.

Uansett hva som skjer så blir det spennende å følge Nokas vei mot ytterligere ekspansjoner i Norden i 2019.

Apropos 2019 blir det selvsagt også interessant å se hvilke teknikktrender som kommer til å vises på Sectech når denne arrangeres på Norges Varemesse på Lillestrøm den 6-7 mars. Det blir moro.

Men før det kommer juleferie og muligheter til å reflektere over året som har gått og se framover mot året som kommer. Det blir fint

Ha en riktig god jul og et godt nytt år.


Leverandører
Tilbake til toppen