SecurityWorldMarket

23.09.2020

X-Noise og Garda inngår samarbeid

Sammen om nytt støyskjermingssystem

Støy fra byggeplass gir ofte klager fra naboer og øker også risikoen for ulykker og reduserer trivsel og arbeidsmiljø for de som jobber på området. X-Noise og Garda Anleggsikring har derfor inngått samarbeid om en ny type støyskjermingssystem som gjør det raskt og enkelt å redusere støynivået med hele 20 dB.

Garda Anleggsikring er spesialist på mobile sikringssystemer til bygge- og anleggsplass, og X-Noise har siden 2009 vært en leverandør av støysikring til kunder bl.a. innenfor industri, olje og gass. Felles erfaringer og kunnskap har ført til en løsning med sterk støyreduksjon og som enkelt kan monteres opp og flyttes på etter behov.

Systemet som har fått navnet Garda X-Noise Wall består av letthåndterlige panel som absorberer støy på begge sider av veggen. I tillegg skjermes de som er på innsiden for både trafikkstøy, vind og innsyn fra forbipasserende. De stive panelene gir enkel og trygg bruk, da de er brannsikre og har en vekt på kun 13 kg. De er produsert i et gjenvinnbart materiale og er derfor et miljøvennlig alternativ. Panelene er tilpasset Garda sine vektblokker, som gir et stødig fundament som er lett å flytte på. Løsningen kan benyttes f.eks. enten som en gjerdelinje for å skjerme naboer og forbipasserende, eller isolere støykilde som kompressor, sag e.l. inne på et område.

- Reduksjon av støy eller uønsket lyd generelt i næring og industri, har resultert i stor bedring av arbeidsmiljø, som i sin tur gir økt trivsel, lavere sykefravær og bedre effektivitet. Altså en lønnsom investering, hevder Tor Henning Gulbrandsen i X-Noise. Miljødirektoratet beskriver støy som en forurensing etter forurensningsloven, og målet er at støyproblematikk skal forebygges og reduseres slik at hensyn til menneskers helse og trivsel blir ivaretatt.

- Helse, Miljø og Sikkerhet er hovedfokuset for de løsningene vi i Garda Anleggsikring leverer til bygge- og anleggsplasser, og det å nå kunne tilby et produkt i samarbeid med X-Noise som på en god og enkel måte ivaretar arbeidsmiljøet for ansatte i vår bransje, ser vi fram til å levere, sier Thomas Nielsen, salgssjef i Garda Anleggsikring.


Leverandører
Tilbake til toppen