SecurityWorldMarket

25.03.2020

Viktig oppfordring til tiltak for å redusere smitte på dørhåndtak og kortlesere.

Dørhåndtak og andre komponenter på dørmiljøet er blant de verste smittekildene. For å bidra til å bremse smitte av Coronavirus har Certego kommet med følgende oppfordring til alle som har ansvar for et dørmiljø.

1. Sikkerhetsnivå på kortlesere bør settes til «Kun Kort» på dagtid. Ved å ta bort kravet om å taste kode unngår man fysisk kontakt med tastaturet.

2. Kunder med dørautomatikker oppfordres til aktivt å benytte albue/sensorkontakter for betjening av dør for å unngå fysisk kontakt med dørhåndtaket. Vurder ekstra skilting om oppfordring til bruk av albue/sensorkontakt.

3. Hyppig renhold av dørvridere og bøylehåndtak.

Det er ifølge det europeiske smittevernbyrået uklart hvor lenge viruset overlever på gjenstander, som for eksempel et dørhåndtak eller kortleser. Forskning antyder at coronavirus kan overleve på overflater i noen timer eller opptil flere dager. Certego oppfordrer alle til hyppig renhold av dørvridere og bøylehåndtak. For dører med mye trafikk bør man vurdere installasjon av automatisk døråpner som muliggjør kontaktfri åpning av døren, evt åpning med albuekontakt.


Leverandører
Tilbake til toppen