SecurityWorldMarket

23.03.2020

Videokonferanse-selskapet Pexip med rekordhøy omsetningsvekst

Det norske teknologiselskapet Pexip har kommet med rekordsterke tall for virksomhetsåret 2019. Omsetningen økte til NOK 370 millioner, som tilsvarer en vekst på 32%. Driftsresultat (ebitda) utgjorde i 2019 NOK 76 millioner, opp fra NOK 32 millioner i 2018, noe som tilsvarer en ebitda-margin på 21%. Selskapet opplever en solid underliggende vekst globalt, og er godt posisjonert for å møte den sterkt økende etterspørselen av videokonferanseløsninger.

2019 utgjorde en viktig milepæl for Pexip som det første hele finansåret etter sammenslåingen av Videxio og Pexip. Sammenlignbar omsetning for de to selskapene i 2018 var NOK 282 millioner kroner. Kontraktsbasen målt i årlige abonnementsinntekter (ARR) økte med 32% til USD 47 millioner, hvorav netto nye kunder utgjorde USD 11,7 millioner.

– Fjoråret var det desidert sterkeste året så langt for oss, ikke bare finansielt, men også hva gjelder den teknologiske utviklingen av våre produkter og tjenester, og måten vi har vunnet nye kunder globalt. Vi er nå en av de ledende aktørene i bransjen med en helt unik brukeropplevelse, noe som viser seg i fortsatt økt tillit fra både nye og eksisterende kunder, sier Odd Sverre Østlie, administrerende direktør i Pexip.

Pexip har i 2019 vokst til en ledende global spiller innen videokonferanseløsninger. Selskapet har i dag over 200 ansatte på syv kontorer i 18 land, fordelt på tre kontinenter. Av abonnementsinntektene kommer 55% fra EMEA, 33% fra Nord-Amerika og 12% fra Asia og Australia, med en kundelojalitetsgrad av kunder målt i inntekter på hele 99%.

– Noe av det vi er mest stolte over i 2019 er økningen i årlige abonnementsinntekter (ARR), og vår kundelojalitetsgrad på hele 99%. Dette forteller oss at noen av verdens største selskaper er langsiktige og trofaste brukere av vår unike teknologi, og fornyer sine samarbeidsavtaler med oss. Dette gjør oss naturligvis stolte, men også ydmyke og motiverte for å videreutvikle teknologien vår videre, sier Østlie.

Tredobling i bruken bare siste måneden

Som en konsekvens av koronavirusets fremfart verden over opplever Pexip nå en kraftig økning i bruken av selskapets videokonferanseløsninger. Bare siden begynnelsen av februar har bruken av selskapets tjenester tredoblet seg. At flere virksomheter verden over nå stenger sine kontorer og innfører hjemmekontor for sine ansatte, fører til økt fokus på og kjøp av videokonferanseløsninger globalt.

– Vi ser nå en dramatisk økning i bruken av våre løsninger verden over knyttet til koronavirus-situasjonen. Dette er ikke noen hyggelig situasjon for noen, men vi bidrar der vi kan med å sikre gode løsninger for alle våre kunder, enten de er private eller offentlige. Det er viktig for oss at alle kan ivareta sine oppgaver på en best mulig måte i denne utfordrende tiden, sier Michel Sagen, styreleder i Pexip.


Leverandører
Tilbake til toppen