SecurityWorldMarket

29.08.2019

Veiledere til ny sikkerhetslov publisert

Den nye sikkerhetsloven trådte i kraft 1. januar 2019. Nå har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) publisert åtte veiledere til den nye loven.

NSMs veiledninger skal utdype forståelsen av regelverket, inkludert de ulike bestemmelsene i sikkerhetsloven og tilhørende forskrifter.

Veilederne representerer NSMs syn på hvordan lov og forskrifter er å forstå, og danner et grunnlag for virksomhetenes arbeid med å etterleve regelverket.

Veilederne kan lastes ned fra NSMs hjemmeside.


Leverandører
Tilbake til toppen