SecurityWorldMarket

19.07.2019

Utvidet utenlandstilbud for politistudentene

Andrea Marquardt og Folke Müller fra Internasjonalt kontor ved politiutdanningen i Niedersachsen ser frem til å motta de to politistudentene fra Politihøgskolen på jobbutplassering i sommer.

To politistudenter er denne sommeren på trainee-opphold hos politiet i Niedersachsen, Tyskland.

To politistudenter fra Politihøgskolen i Oslo (PHS) har sommeren 2019 mottatt stipend til å gjennomføre en praksisutveksling i Niedersachsen i Tyskland.

Målet er å opparbeide seg ytterligere kompetanse og internasjonal erfaring for å være bedre rustet til jobben som politi.

Politiakademiet i Niedersachsen og PHS har samarbeidet om studentmobilitet og utvikling innen blant annet cyberetterforskning siden 2013.

De norske politistudentene drar nå på en to måneders utveksling til Niedersachsen. Oppholdet gjennomføres med delvis finansiering fra EU, gjennom verdens største mobilitets program, Erasmus+.

- Vi håper traineeperioden vil gi oss viktig erfaring og læring slik at vi er bedre rustet i jobben som politi, sier de to nylig uteksaminerte politistudentene.

Utenlandske politistudenter til Norge

Våren 2019 tok Trøndelag politidistrikt imot en bachelorstudent fra politiutdanningen i Niedersachsen. Tilbakemeldingene fra denne utvekslingen har vært positive fra både tysk og norsk side.

- Vi ønsket gi traineen et godt innblikk i hvordan politiet i Norge er organisert og hvordan vi arbeider. Programmet var derfor et variert opplegg med hospitering både i Trondheim og ved to mindre lensmannskontor. Hun var innom forebyggende arbeid, etterforskning og deltok bl.a. på en samling for IP personell på treningssenteret ved Trøndelag politidistrikt som hun syntes var meget bra, sier politioverbetjent Erik Stovner, opplærings – og kompetanseansvarlig ved Trøndelag politidistrikt.

Rektor ved PHS Nina Skarpenes er glad politidistriktene er positive til å ta imot utenlandske politistudenter.

- Det er et viktig bidrag til internasjonalt samarbeid, og jeg håper de utenlandske politibetjentene, som akkurat er ferdige med sin utdanning, kan tilføre norske kolleger ny kunnskap, sier Skarpenes.

Skaprenes var tidligere i år vert for utenlandske samarbeidspartnere som besøkte Politihøgskolen i en uke for å se på muligheter for ytterligere internasjonalt samarbeid og utvikling og kompetanseheving gjennom tiltak som nettopp denne trainee-utvekslingen.


Leverandører
Tilbake til toppen