SecurityWorldMarket

13.03.2020

Utsettelse av arrangementer i regi av NSR

Koronavirus-situasjonen i Norge har i løpet av de siste dagene hatt en utvikling som gjør at vi bør være spesielt aktpågivende.

Flere bedrifter har innført strenge retningslinjer for driften. Hensikten er å redusere risikoen for smittespredning, og sikre driften i virksomheten. Tiltakene baserer seg på gode sikringsrisikoanalyser.

- Å gjennomføre de planlagte arrangementer nå, vil medføre at flere av deltakerne må bryte sine bedriftsinterne reguleringer. Videre ser vi at vi ikke vil klare å optimalisere myndighetenes råd for gjennomføringen. NSR ønsker ikke å bidra til at verken bedriftsinterne regler brytes, eller at myndighetenes råd ikke etterfølges. Det vil svekke effekten av tiltak som har til hensikt å styrke samfunnets og bedriftens evne til å håndtere denne vanskelige situasjonen. Vi har derfor besluttet å utsette våre planlagte arrangementer. De ulike arrangementene vil bli satt opp igjen så snart situasjonen er normalisert.

- Vi beklager ulempene denne avgjørelsen måtte medføre, men håper på forståelse for avgjørelsen, og at vi ser dere på neste arrangement.


Leverandører
Tilbake til toppen