SecurityWorldMarket

24.01.2018

Teleplan-samarbeid om sikker varsling

Dagfinn Kolstad og Christian Jahren i Teleplan Globe samarbeider med UMS og Espen Gylvik for sikrere kommunikasjon i krisesituasjoner. Foto: Pressefoto Teleplan Globe

Teleplan Globe og UMS etablerer partnerskap for å sikre kommunikasjon.

I akuttsituasjoner, planlagte eller ei, kan bruk av usikrete kommunikasjonskanaler øke risikoen eller krisen. Datainnbrudd og andre former for cyber-kriminalitet blir lettere når andre faktorer enn datasikkerhet har høyere prioritet.

For større markeder

Teleplan Globe, et underselskap i Teleplan-gruppen, og Unified Messaging Systems, UMS, går sammen for å tilby sikring av varsling og kommunikasjon før, under og etter en slik akutt situasjon.

- Begge selskaper blir posisjonert for å ta større andeler i både eksisterende og nye markeder. Løsningen kan sikre en mer effektiv håndtering av hendelser, samt bidra til å redde både liv og redusere skade på materiell, sier CEO Dagfinn Kolstad i Teleplan Globe i en pressemelding.

Fellesløsningene fra de norske selskapene innebærer at samhandlingsgrupper som er definert på forhånd for å håndtere krisesituasjoner, eller som kan opprettes automatisk, er basert på sikker kommunikasjon.

- Sikker kommunikasjon får økende oppmerksomhet blant virksomheter både internasjonalt og i Norge. Særlig ser vi at store internasjonale selskaper skjerper kravene til sikker kommunikasjon. Og vi tror bevisstheten bare vil øke. I dette markedet er vi nå svært godt posisjonert, sier CEO Espen Gylvik i UMS.

Lært av 22. juli

UMS har en ledende posisjon innenfor levering av varslingstjenester, mens Teleplan Globe har sin spisskompetanse innenfor sikre, mobile og operative applikasjoner. Teleplan Globe har i en årrekke levert denne type systemer til Forsvaret, nødetater og flere internasjonale organisasjoner.

Selskapene har overlappende kundegrupper og kompetanse som gjensidig komplementerer tilbudet av løsninger.

Et eksempel er Teleplan Globe sin NORA-plattform, som nå kobles til UMS og deres varslingsportal. NORA er utviklet i etterkant av angrepet 22. juli 2011, i tett samarbeid med norsk politi. Løsningen ble utviklet som et svar på behovet for sikker toveiskommunikasjon, samhandling, samt for å skaffe de involverte et best mulig og felles situasjonsbilde.

 

- Kilde: CW.no


Tags

Leverandører
Tilbake til toppen