SecurityWorldMarket

09.08.2019

Sterk vekst for Huawei i Norge

Huaweis norske virksomhet økte sin omsetning med 21 % første halvår 2019, sett i forhold til samme periode året før. Selskapet opprettholder dermed sin vekst og viser at kundenes tillit vedvarer

Den norske omsetningen i årets første seks måneder endte på rett under 721,5 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 21 % fra samme periode i fjor, som endte på 598,5 millioner kroner. På global basis endte totalinntektene første halvår på 510,6 milliarder kroner, en økning på i overkant av 23 % sammenlignet med samme periode i 2018.

Av den totale omsetningen i Norge stod ICT-virksomheten, det vil si telecomutstyr, for i overkant av 489 millioner, mens mobiltelefoner og annen forbrukerelektronikk stod for i overkant av 232 millioner. Dette er en økning på henholdsvis 9 % og 57 % sammenliknet med første halvår 2018.

Til dags dato har Huawei sikret seg 50 kommersielle 5G-kontrakter og har sendt ut mer enn 150.000 basestasjoner til markeder verden over. Huawei vil i løpet av inneværende år investere over 150 milliarder kroner til forskning og utvikling. Ifølge offisielle data utgitt av World Intellectual Property Organization (WIPO), leverte Huawei inn hele 5,405 patentsøknader i 2018, og var dermed den aktøren som har levert flest patenter på global basis.

Ved offentliggjøringen av halvårsresultatet sier Huawei Technologies Norways administrerende direktør Huang Hongqi;

- Vi er glad for at den fortsatte veksten viser at kunder både i Norge og verden for øvrig, har stor tillit til oss som leverandør av høyinnovative produkter, løsninger og tjenester til privat- og bedriftsmarkedet.


Leverandører
Tilbake til toppen