SecurityWorldMarket

10.08.2020

Sterk global vekst på markedet for videolagring

I takt med en stadig større etterspørsel på sikkerhetskamera øker markedet for lagringsløsninger.

Markedsundersøkelseselskapet Marketsandmarkets spår at markedet for Video Surveillance Storage (VSS) kommer til å øke fra 7,5 milliarder dollar i 2020 til 10,2 milliarder dollar i 2025, noe som betyr en gjennomsnittlig årlig vekst på 6,1 prosent under prognoseperioden.

Drivende faktorer for veksten er at IP-kamera har erstatter tradisjonelle og fortsetter å erstatte analoge kamera samt at økt etterspørsel etter videoovervåking og lagring av video på offentlige plasser. En hemmende faktor er derimot at den lave bevisstheten om teknologi og system for videolagring, ifølge Marketsandmarkets.

Mange vertikale sektorer forventes å se en høy utnyttelse av VSS-løsninger for å oppnå ulike fordeler, inklusive personaleffektivitet, redusert kriminalitet og sikrede offentlige plasser. Blant disse vertikalene forventes transport- og logistikkvertikalen å ha størst markedsstørrelse under prognoseperioden. Denne undersektoren investerer enormt mye i å installere videoovervåkingssystem for å overvåke trafikk, forebygge ulykker og å gjennomføre ulykkesetterforskninger.

Basert på applikasjoner forventes byovervåkings-segmentet å ha den største markedsstørrelsen på VSS-markedet fram til 2025. Byovervåkingsapplikasjonen hjelper til med overvåking av trafikk og å sikre flyplasser, havner, arenaer og teatre. Det konstante behovet etter å overvåke produksjonsanlegg som håndterer råvarer, kjemikalier og edelmetaller har høyeste prioritet i industrielle tilpasninger. VSS-løsninger hjelper slike industrier til å unnvike vandalisering, tyveri og ulykker på arbeidsplassen.

Når det gjelder geografi forventer analytikerne seg at APAC, det vil si Asia og Stillehavsområdet, kommer til å ha den største markedsstørrelsen på det globale VSS-markedet. Konkurransen øker på grunn av det økende antallet smarte byer i land som India og Kina, som krever lagringssystem for å overvåke og analysere offentlige områder i forbindelse med sikkerhet. Japans, Australias, Indias, New Zeelands og Singapores regjeringer investerer i smarte by-prosjekt for å overvåke trafikken og å sikre sine innbyggere og offentlige områder.

Blant de viktigste, globale aktørene for videolagring i kameraovervåkingsapplikasjoner nevner Marketsandmarkets Cisco, Hitachi, Dell, Honeywell, Avigilon, Bosch, Seagate, Quantum, Schneider, Fujitsu, BCDVideo, Nexsan, Idis, Qognify, Genetec og Axis blant andre.


Leverandører
Tilbake til toppen