SecurityWorldMarket

19.09.2018

Sterk global vekst for branndetektering i datasenter

Brannbekjemping i datasentre forventes å vokse med en CAGR på 4,6 prosent fra 2007 til 2022 og forventes komme opp til 61,6 millioner dollar i 2022.

Ifølge IHS Markits seneste analyse forventes markedet for branndeteksjonsutstyr i datasenter-anlegg å øke med en gjennomsnittlig årlig tilvekst-takt (CAGR) på 4,4 prosent fra 2017 til 2022 og oppgå til 117,4 millioner dollar i år 2022. Brannbekjemping i datasenter-anlegg forventes å øke tilsvarende med 4,6 prosent fra 2017 til 2022 og oppgår da til 61,6 millioner dollar i 2022.

Dette rapporterer magasinet Detektor i sitt nyeste nummer (4/2018). Her følger artikkelen i sin helhet.

Byggingen av datasentre fortsetter å øke takket være økt etterspørsel etter Internet of Things (IoT9 og derfor utvikles også datasenterarkitekturen, ifølge Robert Brooks, markedsanalytiker for Security & Building Technologies hos IHS Markit. Eksempelvis blir datasentre mindre på grunn av økt effektivitet innen hvert data-rack, noe som resulterer i at reduserte byggningskostnader blir viktigere enn kostnaden for data-rack og interne komponenter. Denne prioritesendringen som sjefer for datasentre har gjort har hatt en dyptgående effekt på sikringen av disse datasentrene, spesielt når det gjelder branndeteksjon og brannbekjemping.

ASD-detektorer på oppgang

Tidligere ble datasentre sikret med tradisjonelle punktdetektorer som multisensor-detektorer eller optiske detektorer og gassbekjempings-system over de områder hvor data-rackene stod. Når det gjelder branndeteksjon har det vært et skifte til å bruke mer aspirerende detektorer (ASD) i datasentre på grunn av deres evne til å oppdage brannrisker mye raskere enn tradisjonelle punktdetektorer.

Bruken av ASB-detektorer leder til en tidligere deteksjon, noe som gjør at operatørene enten kan stenge av utstyret som er overopphetet eller bruke bærbare brannslukkere istedenfor å stole på vann som kan være skadelig eller annen brannbekjempelse som kan øke kostnadene. Takket være denne overgangen til detektorer som raskt kan identifisere branntrusler forventes ASD-detektorer å være den raskest voksende detektor-typen fram til 2022 med en gjennomsnittlig årlig tilvekst-takt på 7,8 prosent fra 2017 til 2022.

Ny brannbekjempings-teknikk

Mens ASD-detektorer har endret hvordan detekterer brann forandres også brannbekjempelsesteknikken. Ettersom verdien på data-rack, servere og annet utstyr i datasentre stadig reduseres, har også fokus for datasenter-sjefer skiftet fra å sikre data-rack til å sikre hele bygningen. Takket være servernes redundans er det færre avgjørende forgreninger som kan stoppe selskap som bruker serverne fra å fortsatt fungere dersom et datasenter skulle tvinges å stenges på grunn av brann.

Forhindre at sprinklere løser ut

Utfra alle disse faktorer har datasentersjefer valgt å kjøpe «pre-action wet sprinkler» for å dekke områder med data-rack ettersom det er en mye billigere løsning. Vannet kan selvsagt skade utstyret men det sikrer datasenteret som helhet.

Gjennom å koble sammen ASD-detektorer og sprinklere i datasentre finnes det mulighet for å forhindre sprinklere fra å løse ut og om brannen kan bekjempes på en annen måte kan det resultere i mindre tap og færre unødige driftsstopp for datasenteret.

Forskning peker på at overgangen til sprinkleranlegg i datasentre nå har fått produsenter av gassbaserte system til å komme med en ny og billigere løsning slik at de fortsatt kan konkurrere innen datasentersegmentet. De prekonstruerte gassløsningene er bygd for å kunne sikre enkelte data-rack (eller flere sammenkoblede data-rack) for å bedre kunne adressere tidlig oppdagede branntrusler. Systemene kompletterer «pre-action sprinklers» ettersom de kan utløses direkte ved data-rackene uten å skade komponentene. De kan også aktiveres før sprinklersystemet løses ut.

Færre detektorer behøves

Utviklingen av datasentre har dempet tilveksten for brannutstyr for denne sektoren, men markedsutsiktene er fortsatt positive takket være det økende antallet mindre datasenter som krever mindre overgripende system. De positive markedsutsiktene støttes også av overgangen fra gassbekjempingssystem til «pre-action sprinklers» og bruken av ASD-detektorer, noe som krever færre detektorer i områdene som skal sikres.


Leverandører
Tilbake til toppen