SecurityWorldMarket

08.05.2019

Slik skal Sotera bli en suksess

Thomas Sommerfeldt Preus

I går rapporterte Securityworldmarket.com at storeieren i Nexus ID Solutions, Thomas Sommerfeldt Preus, kjøper tilbake de resterende aksjene i Nexus Group og bytter selskapets navn til Sotera.

På bakgrunn av dette har Securityworldmarket intervjuet Thomas Sommerfeldt Preus.

Det første spørsmålet er åpenbart.

Nexus-konsernet har slitt med store problemer i lønnsomheten de siste årene. Hvordan ser du på fremtiden for Sotera? Hvordan skal dere sikre lønnsomhet?

– Den norske delen av Nexus har hele tiden vært en egen organisasjon med eget styre, økonomi og budsjett. Dette selskapet vil Sotera fremdeles være. Norge har vi hatt en fin vekst i 2018 og som tallene viser har lønnsomheten også blitt bra. Den gode omsetningen i selskapet er et godt springbrett for videre vekst og lønnsomhet.

Hvilke typer produkter og løsninger kommer til å være Soteras prioriterte områder?

– Sotera vil fortsette i det samme markedet som vi har suksess med i Norge. Våre produkter og tjenester vil fortsatt være rettet mot sikkerhetsmarkedet og vil omfatte det vi leverer i dag. I tillegg vil vi ytterligere forsterke dette med flere produkter og løsninger. Vi vil prioritere å styrke vår kompetanse på leveranse av både på kort og adgangsteknologi samt fremtidsrettede løsninger innen dette feltet.

Innenfor hvilken type av løsninger innen ID-håndtering tror du at dere kommer til å ha størst vekst?

– Mange virksomheter har god kontroll på den fysiske delen av sikkerheten, men det er stadig viktigere å sikre identiteter i de digitale systemene som forvalter adganger og tilganger.

– Vi tror at digitale og mobile løsninger vil være aktuelt for det norske markedet. Vi har nå muligheten av å kombinere Nexus produkter med andre leverandører for å sikkerstille helhetlige løsninger i markedet.

Hvordan kommer markedet å merke deres frigjørelse fra Nexus? På hvilke måter er det bedre å være en uavhengig aktør?

– Med enda mer lokalt fokus og større mulighet til å tilpasse vår produktportefølje til våre eksisterende partnere av norske sikkerhetsbedrifter, vil Sotera bedre kunne fylle de behov som norske kunder har. Ved å være en uavhengig aktør ønsker Sotera å kunne tilby kunder et større portefølje av produkter og tjenester.

Kommer dere også til å jobbe med andre merker enn Nexus?

– Sotera vil være en Nexus Platinum partner og tilby deres løsninger innen identitetssikring og sikker kortutstedelse. Dette har vi jobbet med i mange år. Våre norske kunder vil fortsatt ha behov for den lokal oppfølgingen som forventes av en norsk leverandør.

– Soteras marked i dag strekker seg langt utover Nexus kjerneprodukter og dette vil styrkes i fremtiden der det passer inn i vår portefølje.

Hva fikk deg til å ta steget i å kjøpe de resterende aksjene i Nexus ID Solutions?

– Det er viktig at den strategien som vi har i Norge er tilpasset det våre kunder etterspør, og den norske organisasjonen er bedre tjent med å ha lokal kontroll og mulighet for å fortsette satsing der vi har suksess. Dette har jeg stor tro på og med mange gode medarbeidere og lojale partnere er jeg overbevist om at dette skal lykkes.

Hva var alternativet?

– Det fantes flere alternativer, men den mest naturlige veien videre var løsningen som nå ble valgt. Jeg er svært tilfreds med løsningen som begge parter mener er best for både Nexus Group og den norske organisasjonen.

Er organisasjonen i den Norske virksomheten intakt eller skal dere ansette flere alternativt redusere personalstokken?

– Den norske virksomheten vil være intakt, men vi vil spisse kompetansen innenfor de områdene der vi er gode i dag. Dette for å få en organisasjon som kan vokse med våre kunders behov for kompetanse og løsningsleveranser. Vi har mange gode kunder, partnere og leverandører som kommer til å merke et større fokus fra Sotera.

– Vi trives veldig godt i dette markedet og ønsker å bli enda bedre, for å kunne bygge sikkerhetsmarkedet videre. Vi gleder oss til reisen.


Tags

Leverandører
Tilbake til toppen