SecurityWorldMarket

31.03.2020

Sikre ditt firma før påske

Tidligere var det de tusen hjem som ble utsatt for innbrudd i påsken, nå kan det være de mange virksomheter.

Digitale trusler og sikkerhet har stort fokus i disse tider, men den tradisjonelle kriminaliteten i det fysiske rom kan som følge av koronasituasjonen også ta seg opp.

Selv om flere virksomheter har inntektstopp, besitter de likevel store fysiske verdier. NSR oppfordrer derfor til at virksomhetene er ekstra årvåkne, og sikrer sine verdier godt også i denne perioden vi nå går gjennom.

Mange virksomheter sliter økonomisk, og antallet permitterte og stengte virksomheter stiger. Med stengte grenser vil man kunne anta at den organiserte og grenseoverskridende kriminaliteten også vil se på alternative “inntektskilder”.

Byer og lokalsamfunn er folketomme store deler av døgnet. Mange av de stengte virksomhetene er butikker, og her kan det ligge store verdier. Dette gir kriminelle et nytt mulighetsrom.

Mobile vinningskriminelle

Dette er en kriminalitetsform som fortsatt pågår, og som de siste årene har rammet byggenæringen spesielt. Tyveri av verktøy og maskiner fra bygge- og anleggsplasser skjer så og si ukentlig. Nylig fikk en virksomhet frastjålet verktøy for 150.000 kroner.

Tidligere kriminalitetsbølger

På slutten av 90-tallet hadde vi en bølge av “sjokkbrekk” mot urmakere og gullsmeder. Disse innbruddene var godt planlagt, og de kriminelle var delt inn i tre lag. Ett lag rekognoserte og plukket ut mål, lag to gjennomføre selve innbruddet ved hjelp av stjålne biler som ble kjørt inn i vinduer eller dører, det tredje laget fraktet tyvgodset ut av landet.

Tidligere erfaringer fra krisetider viser at kriminaliteten ikke tar pause. Da finanskrisen rammet oss på slutten av 80 og begynnelsen av -90 tallet fikk vi en stor økning av antall ran mot postkontor, banker, verditransporter og butikker. På det verste var det fire ran av postkontor på en julaften.

Varsle politiet

Ikke nøl med å kontakte politiet dersom du observerer mistenkelig aktivitet i nærheten av din bedrift!

 

- Kilde: NSR


Leverandører
Tilbake til toppen