SecurityWorldMarket

29.06.2020

Sikkerhetsmessen SKYDD 2020 avlyses

Annika Linderoth, Stockholmsmässans prosjektleder for Skydd.

Stockholmsmässan har besluttet å avlyse høstens store sikkerhetsarrangement – Skydd – som skulle ha funnet sted den 20-23 oktober. Når arrangementet skal arrangeres igjen er enda uklart.

Beslutningen om å avlyse Skydd i Stockholm er tatt i dialog med utstillere, besøkere, medarrangører og partnere.

– Vårt håp har lenge vært å kunne gjennomføre Skydd 2020 ifølge planen, men vi har samtidig stått klare for å omprøve denne planen dersom situasjonen krever det, sier Annika Linderoth, prosjektleder for Skydd.

Prioritert sikkerhet

Med tanke på den usikkerhet som råder i verden som følge av Covid-19 og dennes effekter, og med tanke på at myndighetenes restriksjoner for møter fremdeles ikke har blitt endret, så kommer Skydd ikke til å finne sted i 2020, men flyttes frem i tid.

– Våre utstillere og besøkernes sikkerhet er vår høyeste prioritet. Vi vil gi messen de best, mulige forutsetninger for å kunne gjennomføres lenger frem, og nå arbeider Stockholmsmässan intensivt for å finne en dato for å gjennomføre en sterk messe, sier Annika Linderoth, som også understreker at det er mange faktorer som spiller inn når det gjelder å finne en ny dato for Nordens største sikkerhetsarrangement.

– Vi må ta hensyn til at messekalendre både nasjonalt og i omverdenen kastes rundt og vi arbeider for fullt med en løsning, kommenterer hun videre.

Nytt tidspunkt kommer senere

Stockholmsmässan har tidligere i en email til utstillere og samarbeidspartnere gått ut med informasjonen at man under sommeren, og senest den 20 august, skal ta en beslutning og hvorvidt gjennomføringen av Skydd skulle bli av eller ikke. Beslutningen kom sent i forrige uke. Derimot venter arrangøren med beskjed om når Skydd skal arrangeres neste gang.

– Det handler om over 250 utstillere og rundt 10 000 besøkere som behøver å planlegge på nytt. I tillegg til all logistikk rundt boende, transporter, mat, drikke og utstyr for alle disse menneskene. Det er mange aktører som påvirkes og vi skal gjøre vårt ytterste for å finne best mulig tid for å gjennomføre en sterk og sikker Skydd, sier Annika Linderoth, som lover at Stockholmsmässan så snart som mulig kommer med beskjed om ny dato for gjennomføringen av messen.

Ventet beskjed

– Den svenske Folkhälsomyndighetens anbefalinger består også i oktober. Med dette som bakgrunn, samt det faktum at Skydd-arrangementet krever omfattende forberedelser både for utstillere og samarbeidspartnere, så er det en klok og ansvarsfull beslutning som Stockholmsmässan har tatt, sier Lennart Alexandrie, leder for AR Media International som er ansvarlig for salg av stands på sikkerhetsdelen av Skydd og i tillegg en partner når det gjelder seminarprogram og markedsføring.

Full messekalender vanskeliggjør 2021

At Stockholmsmässan ikke allerede nå går ut med en ny dato for Skydd synes Lennart Alexandrie er fullt forståelig.

– Å finne en passende tid i en messekalender som allerede er veldig full på grunn av alle messer som allerede har blitt flyttet fram til 2021 er ingen enkel sak, ettersom det naturligvis også finnes arrangement som er planlagt for lenge siden. Det er generelt sett en ekstremt full messekalender i 2021 med tanke på alle flyttede arrangement. Når det gjelder Sverige og sikkerhetsarrangement så arrangeres eksempelvis Sectech neste høst (27-28 oktober, red. anm.), kommenterer Lennart Alexandrie videre.

– Men jeg er overbevist om at Stockholmsmässan innen en ikke alt for fjern fremtid finner en passende tid for Skydd slik at allerede påbegynte forberedelser kan fortsette og at vi kan se frem imot enda en stor manifestasjon for et tryggere og sikrere samfunn hvor innkjøpere og leverandører fra hele Norden kan møtes. For der har Skydd en viktig rolle å fylle, avslutter Lennart Alexandrie.


Leverandører
Tilbake til toppen