SecurityWorldMarket

18.06.2020

Sensornettverk som dekker én million husstander

Sensornettverk gjør det mulig å innhente store mengder data og kan brukes til å legge til rette for bedre tjenester for innbyggerne i norske byer.

Altibox lanserer trådløst sensornettverk for utvikling av nye smarte tjenester.

Gjennom de siste årene har Altibox-partnere over hele Norge bygget ut et sensornettverk som en naturlig videreføring av det landsdekkende fibernettet. Mer enn 100 kommuner har tilgang til sensornettet, noe som betyr at man nå kan tilby nye tjenester til mer enn en million husstander.

Sensornettverk gjør det mulig å innhente store mengder data og kan brukes til å legge til rette for bedre tjenester for innbyggerne. Sensorene kan for eksempel måle støy, vannstand, luftkvalitet og inneklima eller brukes til å telle antall biler, mennesker eller antall ledige parkeringsplasser.

- Kommunene har behov for gode, tilrettelagte systemer for å forenkle tjenestene sine og legge til rette for videre utvikling. Sensornettverket vårt gjør dette mulig, sier direktør for forretningsutvikling og strategi i Altibox, Ane Marte Hausken.

Sensornettverket benyttes allerede i en rekke tjenester i ulike kommuner, men for at enda flere skal kunne benytte det, har Altibox laget en enkel Internet of Things-plattform som selskaper og kommuner kan benytte for å komme i gang med nye løsninger raskt og problemfritt.

- Med et etablert nettverk kan man raskt etablere og teste nye tjenester som både vil være sterkt økonomisk besparende for kommune-Norge og mye bedre for innbyggerne. Vi skal gjøre det vi kan for å få tjenesten til å bli så bred og god som mulig, sier direktør for kommunikasjon og forretningsutvikling i Viken Fiber, Jon Birger Ellingsen.


Leverandører
Tilbake til toppen