SecurityWorldMarket

05.11.2019

Seminarene på Sectech – teknikktrender og sikkerhetsutfordringer

Mange av seminarene på Sectech Stockholm handler om de sikkerhetstekniske løsningenes muligheter. Hvilke trender gjelder i dag og hva kan vi forvente oss av morgendagen?

Sectech-seminarene handler også om ulike sektorer og hvordan de takler trygghets- og sikkerhetsutfordringer.

 

Her følger noen av programpunktene.

DEN 19 NOVEMBER 2019

TEMA: Sikkerhetsteknikken og dennes rolle i et økende IoT-samfunn

09:15 - 09:35 Det globale markedet for sikkerhetselektronikk

09:45 - 10:30 Alarmsystem - trender, fremtidsperspektiv og utfordringer

10:40 - 11:25 ID- og adgangskontroll - trender, fremtidsperspektiv og teknikkløsninger

TEMA: Et tryggere samfunn

13:00 - 13:45 Sikkerhet i og rundt kollektivtrafikken

13:55 - 15:55 Sikkerhet på skoler

 

DEN 20 NOVEMBER 2019

TEMA: Smarte bygninger og intelligent teknikk

09:15 - 09:35 IoT i bygninger - et enormt globalt vekstmarked

09:45 - 10:30 Smarte bygninger

10:40 - 11:25 Hvor intelligent er videoovervåking og hvor intelligent kan den bli?

11:35 - 12:20 Perimeterovervåking – hvordan sikrer vi oss mot inntrengning via mark og luft?

13:00 - 13:45 Sikkerhet i handelen – utfordringene og løsningene

 

Samtlige seminarer er kostnadsfrie, men for å garantere din plass kan du melde deg på HER.


Leverandører
Tilbake til toppen