SecurityWorldMarket

19.12.2019

Securitas valgt som sikkerhetsleverandør til DSS

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) valgte Securitas som leverandør når de denne høsten utlyste anbudskonkurranse for leveranse av sikkerhetstjenester. Med oppstart 1. april 2020 skal Securitas levere kjøretøykontroll, byggevakthold og følgevakttjeneste.

- Vi er svært fornøyd med å ha DSS tilbake i porteføljen, og dette er et av flere oppdrag som bidrar til å synliggjøre den profesjonalitet Securitas står for, sier regionsdirektør John Erik Strømstad.

- Kjernen i oppdraget har mange sikkerhetsaspekter og nivået på tjenesten som skal leveres er høyt. Vi gleder oss veldig til å starte med oppdragsløsningen og takker DSS for tilliten, sier Strømstad.

Are Langaard Jensen, sikkerhetsdirektør i DSS og ansvarlig for avtalen, kan fortelle at Securitas kom best ut på pris, oppdragsforståelse og kompetanse hos nøkkelpersonell.

- Securitas hadde forberedt seg godt til intervjuer som ble gjort med nøkkelpersonell samtidig som det ble vist god forståelse for oppdraget som skal løses. Profesjonalitet er en av DSS sine viktigste verdier, og inntrykket var at Securitas vil møte denne forventningen på en god måte, forteller Jensen.

Vakthold og sikring av departementene er en samfunnsmessig svært viktig jobb. I det daglige står DSS overfor trusler som på mange måter er ulike det en vekter opplever andre steder. Jensen vektlegger derfor rolleforståelse og profesjonalitet av Securitas.

- Vår forventing er for det første at de som skal jobbe for DSS forstår sin rolle og at oppdragene blir løst med bakgrunn i denne forståelsen. For det andre forventes det profesjonalitet. Alle som er på jobb foran et departementsbygg, enten det er i sikkerhetskontroll eller på patrulje, blir betraktet som en representant for DSS, uansett om det står Securitas på uniformen, sier Jensen.

Vekterne vil være en offisiell representant for Departementene og den norske stat. I dette ligger en forventning om at oppdraget må løses med faglig kunnskap og trygghet, men også med en holdning og en adferd som er tilpasset denne rollen, legger Jensen til.

Når oppdraget starter 1. april 2020 vil DSS fokusere på åpenhet og gjensidig tillit i den daglige dialogen med Securitas.

- Det er mange spennende utfordringer som skal løses i forbindelse med bygging av et nytt Regjeringskvartal, så vi skal brette opp ermene og jobbe i samme retning, avslutter Jensen.


Leverandører
Tilbake til toppen