SecurityWorldMarket

27.04.2020

Rekordstart på 2020 for Securityworldmarket.com

Vi skal fortsette å rapportere interessante hendelser, trender og rapportere fokusert om markedet for fysisk sikkerhet på beste måte, sier Lennart Alexandrie, utgiver for AR Media International.

2019 var et rekordår for Securityworldmarked.com. Nettstedet noterte 516 788 besøk, sammenlignet med 481 922 under 2018, en økning på 7,2 prosent.

2020 blir ikke verre. Under årets første kvartal ble det registrert 146 482 besøk, sammenlignet med 129 455 i tilsvarende periode i 2019, en økning på 13,15 prosent.

Antallet brukere ble i 2019 349 603, som er en økning på nesten 7,8 prosent sammenlignet med året før (324 417).

Første kvartal 2020 ble det registrert 105 348 brukere sammenlignet med 92 878 i tilsvarende periode under 2019, en økning på 13,43 prosent.

– Vårt mål er å øke trafikken med 10 prosent og vi ligger bra til for å lykkes med dette. Men det kommer ikke til å skje av seg selv. Vi skal fortsette å rapportere om interessante hendelser, trender og for øvrig rapportere fokusert om markedet for fysisk sikkerhet på best mulig måte, sier Lennart Alexandrie, utgiver på AR Media International.

I en tid hvor digitaliseringen har fått opp farten, ikke minst innen media, så er det selvsagt viktig å tiltrekke seg trafikk, men kvaliteten på trafikken er også veldig betydningsfull.

– Websidens brukere består primært av bestillere og brukere av produkter og tjenester i alle ledd i sikkerhetsmarkedet, fra sluttkunder til forhandlere, som så klart er målgrupper som er attraktive for våre annonsører, kommenterer Lennart Alexandrie.

Hva er det da som gjør at stadig flere ser Securityworldmarket.com som en viktig informasjonskilde for profesjonelle innen sikkerhet?

– Det er nok vår satsing på å produsere mye eget materiale som har gitt resultat. Vår tema-artikkelserie og web-tv produksjoner om ulike markedstrender er et bra eksempel på dette.

– Dessuten er det selvsagt kvaliteten på aktuell informasjon om sikkerhetsmarkedet i Skandinavia og internasjonalt. Ingen annen online-basert fag-tidsskrift på sikkerhetsmarkedet publiserer like mange nyheter hver dag som Securityworldmarket.com gjør, med sine syv markedsutgivelser på fire ulike språk. Det gjør at websiden er helt unik, sier Lennart Alexandrie avslutningsvis.


Leverandører
Tilbake til toppen