SecurityWorldMarket

28.08.2017

Rekorderstatninger etter næringslivsbranner

Etter årets vårmåneder ble det rekordhøye erstatninger etter næringslivsbranner sammenlignet med tidligere vårmåneder. Utbetalingene er på 1,6 milliarder kroner etter første halvår. Det er hele 70 prosent mer enn etter samme periode i fjor, viser tall fra Finans Norge.

Noen store enkeltbranner trekker opp erstatningene, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Ikke alle branner kan forhindres, men det er alltid en fordel å være føre var.

Det er viktig å ha jevnlig kontroll av byggets sikringsanlegg som slokkeanlegg og brannalarmanlegg, slik at feil og mangler blir raskt utbedret.

– Det er lettere å beholde oversikt og orden i ryddige lokaler. Tenk også nøye gjennom hvor avfallsbeholderne plasseres, her må de fastlagte kravene om avstand til yttervegg følges, sier Neverdal.

Svært mange branner oppstår i det elektriske anlegget, eller ved feil bruk av elektrisk utstyr.

– Kontroll av det elektriske anlegget er et viktig tiltak for å hindre brann. Bruk sertifisert kontrollør til å sjekke både bedrifter og private boliger, sier Neverdal.

 

- Kilde: Finans Norge


Leverandører
Tilbake til toppen