SecurityWorldMarket

27.05.2020

Rapport avslører metodene bak moderne moderne bankran

Håkon Fosshaug, senior løsningsarkitekt for Carbon Black.

Løsepengevirus, forfalskede pengeoverføringer, “island hopping”, destruktive angrep og kontra-beredskapsrespons er metoder kriminelle bruker nå.

VMware, Inc. har nå utgitt sin tredje årsrapport om moderne bankran, laget av sikkerhetsenheten Carbon Black. Her kombineres risikoanalyse, med undersøkelser av 25 sikkerhetsledere fra ledende finansinstitusjoner.

- Finansinstitusjoner har lenge vært et mål for datakriminelle. De siste årene har bankran eskalert til å bli virtuelle gisselsituasjoner, der organisert kriminalitet og nasjonalstater har forsøkt å ta styringen av digitale endringsprosesser. Når som vi ser konsekvensene av Covid-19 i global skala, er det helt tydelig at kriminelle har målrettet seg direkte mot finansinstitusjoner, sier Håkon Fosshaug, senior løsningsarkitekt for Carbon Black.

Dette er funnene:

Trusselbildet:

  • Fra februar til april har angrepene mot finanssektoren vokst med 238 prosent.
  • Forekomsten av løsepengevirus mot finanssektoren har ni-doblet seg i dette tidsrommet.
  • 27 prosent av alle dataangrep i år har rettet seg enten mot helsesektoren eller finanssektoren.
Nøkkeltall fra undersøkelsen

  • 80 prosent av de undersøkte finansinstitusjonene rapporterte en økning av dataangrep på 13 prosent sammenlignet med 2019.
  • 64 prosent av finansinstitusjonene rapporterte flere forsøk på transaksjonssvindel, med en økning på 17 prosent siden i fjor.
  • 33 prosent sier de har de siste 12 månedene opplevd angrep av typen island hopping - en form for angrep der leverandørkjeder og partnere blir overstyrt til å angripe sine primære finansinstitusjoner.
  • 82 prosent sier at kriminelle har blitt mye mer sofistikerte i metodebruken det siste året.

Hele rapporten er tilgjengelig på Carbon Blacks hjemmesider og tar for seg noen av de største angrepsformene som rammer finansinstitusjoner i dag, hvordan datakriminelle utvikler seg, hvilke teknikker og metoder som vokser frem og hvordan man kan holde tritt og forsvare seg mot disse.


Leverandører
Tilbake til toppen