SecurityWorldMarket

20.07.2020

Positiv resultatutvikling, organisk vekst og sterk kontantstrøm for Bravida

Bravidas andre kvartalsrapport for 2020 ble offentliggjort i dag 17. juli. Konsernsjef Mattias Johansson forteller om positiv resultatutvikling, organisk vekst og sterk kontantstrøm. Covid-19-pandemien har hatt mindre påvirkning enn ventet.

– Det er veldig gledelig at vi, på tross av covid-19-pandemin, kan innfri vår uttalte ambisjon fra 2019 om organisk vekst første halvår 2020. I kvartalet økte nettoomsetningen med 6 prosent, noe som overstiger Bravidas vekstmål. Den organiske veksten var på 3 prosent, og oppkjøpene bidro med 6 prosent, men den svekkede norske kronen bidro negativt med 3 prosentenheter. Marginen økte i kvartalet til 5,9 prosent, marginene forbedret seg i Norge, Danmark og Finland forteller Mattias Johansson.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte å opprettholde omsetningen selv om kvartalet har vært preget av koronapandemien med lavere etterspørsel etter våre tjenester og økt fravær blant våre ansatte grunnet smittevernstiltak. Resultatmarginen øker i både kvartalet og halvåret grunnet god kostnadsstyring og forbedret prosjektgjennomføring. Vi har brukt mye ressurser på kompetanseheving, prosjektselektering med fokus på tidligfaseprosjekter, det har gitt resultater, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

- Vår satsing innen sykehusbygg fortsetter å gi resultater og den kommende perioden blir det mye jobb på Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), Oslo Storbylegevakt og sykehuset i Førde samt på Stavanger Universitetssykehus (SUS2023). Vår nylig signerte kontrakt innen sikkerhet på Prosjekt Nye Drammen Sykehus samt Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) inngår ikke i ordrereserven for andre kvartal, sier Tore.

Framtidsutsikter

Bravidas risikonivå er velbalansert og vår virksomhet diversifisert. Vi finnes på 160 steder i Norden og har over 55 000 kunder innen ulike segment. Vår geografiske spredning, vårt brede tilbud i markedet og vår stabile og diversifiserte kundebase gir oss en lav eksponering mot enkeltmarkeder og kunder. I de usikre tider som har oppstått med covid-19-pandemin foretrekker kunder å tegne avtaler om service og prosjekter med stabile leverandører, noe som bidrar til å skape gode muligheter for Bravida. På grunn av den pågående pandemien er markedsutviklingen usikker, men min vurdering for de nærmeste kvartalene er en fortsatt stabil prosjektvirksomhet og en suksessiv normalisering innen service da jeg er overbevist om at våre kunder ser verdien av godt vedlikeholdte eiendommer, kommenterer Mattias Johansson, konsernsjef i Bravida


Leverandører
Tilbake til toppen