SecurityWorldMarket

26.03.2020

Politiutdanning gjennomføres tross korona

Tor Tanke Holm

Politihøgskolens prioritet er å bidra i dugnaden mot koronaviruset. Tiltak videreføres nå til 13. april. Men årets utdanning av bachelorstudenter gjennomføres, også mange videreutdanninger.

Bare dager etter at de nasjonale og strenge tiltakene ble innført, var ansatte og studenter ved Politihøgskolen i gang med dreining over på digitale læringsplattformer. Dette er nå under utvikling, og vil ivareta mye av undervisning og eksamener dette skoleåret. Det gjelder alle tre studieår, og ved alle studiesteder.

Studentene i første studieår vil langt på vei fullføre sin utdanning i tråd med planverk og pensum, med noen nye metoder. Studentene i andre studieår, som er i praksisutdanning, har fått endret sin hverdag. De kombinerer nå sitt opphold i politidistrikt med andre læringsformer resten av skoleåret.

Avgangsstudentene med flest utfordringer

Den største utfordringen er naturlig nok for avgangsstudentene i tredje studieår, dette er siste kull hvor 720 studenter ble tatt opp. Digtitale undervisningsformer og eksamener vil løse mye. Men noen arbeidskrav og eksamener er knyttet til fysisk gjennomføring, og dette skaper ekstra utfordringer. Studentene har gjennom studieløpet øvd og praktisert mye sammen med faglærere, her kan det foretas noen samlede og forsvarlige vurderinger. Noen øvrige fysiske prøver kan muligens gjennomføres nærmere sommeren.

En hovedutfordring er at ca 180 studenter fra alle studiesteder i mars fikk utsatt sitt tre ukers leiropphold, hvor endelig operativ godkjenning er innholdet. Dette inkluderer også skyteprøver og våpengodkjenning. Politihøgskolen ser nå på muligheten av å gjennomføre denne leiren rundt sommeren. Alternativt må det finnes en løsning i samarbeid med etaten utover høsten.

Samfunnsoppdrag og kvalitet

- Vi har hovedfokus på innsatsen mot korona, men er bestemt på at vårt viktige samfunnsoppdrag med utdanning av politipersonell skal opprettholdes. Både ansatte og studenter har virkelig tatt tak i utfordringene. Utvidet veiledning og undervisning på digitale flater kom raskt opp, og utvikles fortløpende, sier fungerende rektor Tor Tanke Holm.

Han understreker også at kvaliteten skal ivaretas.

- Vi kvalitetssikrer hele veien. Politihøgskolen kan garantere at studentene som går ut til sommeren 2020 har et godt nivå, som tidligere kull. Noen utfordringer gjenstår, men bachelorutdanningen vil bli gjennomført. Vi ser at det nå er ekstra behov for nyutdannet politi, og vi skal levere på dette også i år.

Vitnemål og videreutdanninger

De tradisjonelle markeringene med vitnemålsutdeling i Oslo, Bodø og Stavern er avlyst. Men studentene skal gjennomføre utdanningen, og gå over i kategorien nyutdannet politi. Som tidligere år.

Avdeling for Etter- og videreutdanning ved høgskolen har også på kort tid utarbeidet planer for gjennomføring av flere nettbaserte studieløp. Mye blir ivaretatt. Noen søknadsfrister og utdanninger er forskjøvet, og det vil senere bli vurdert om, og når, disse kan starte opp.


Leverandører
Tilbake til toppen