SecurityWorldMarket

30.12.2019

Optimistisk fremtid for lagring innen overvåking

Den seneste forskningsrapporten om lagring innen videoovervåking viser at den globale prognosen vil nå 17,5 milliarder USD innen 2024, sammenlignet med 7,6 milliarder USD i 2019, med en årlig vekst på 18,1% fra 2019 - 2024.

Faktorene som driver veksten i markedet er, ifølge Marketsandmarkets, innføringen av IP-kamera og etterspørselen etter videoovervåking med lagring for å sikre offentlige områder. På den andre siden kan en lav bevissthet om lagringsteknologienes tilgjengelighet begrense markedsveksten.

Markedsstudien av VSS (Video Surveillance Storage) dekker ulike vertikaler, inkludert regjering og forsvar, utdanning, bank, finansielle tjenester og forsikring, transport og logistikk, helse og medisin-teknikk, produksjon, media og underholdning, detaljhandel og annet (IT og telekommunikasjon, jus og bygg og anlegg). Disse vertikalene forventes å få en høy adopsjon av VSS løsninger for å oppnå ulike fordeler, eksempelvis økt effektivitet hos ansatte, redusert kriminalitet og tryggere offentlige områder. Blant disse vertikalene er transport og logistikk forventet å være det største markedet gjennom prognoseperioden. Det investerer enormt i installasjon av videoovervåkings systemer for å monitorere trafikk, forhindre ulykker og i å gjennomføre ulykkesetterforskning.

VSS markedet er, basert på applikasjoner, segmentert i kommersielle, forsvar/militær, by-overvåking og industri. Segmentet for by-overvåking forventes å holde det største markedet samt den høyeste vekstraten. By-overvåking bidrar til å overvåke trafikk og å sikre flyplasser, havner, arenaer med mere, og disse områdene har generelt krav på systemer med veldig stor lagringskapasitet.

APAC området (Asia og Stillehavet) forventes å ha det største markedet på det globale VSS segmentet. Det er en økende konkurranse innen VSS ettersom det er stadig flere smarte byer i land som India og Kina som krever lagring av videoovervåking for å kunne monitorere og analysere offentlige områder med tanke på sikkerhet. Regjeringene i Japan, Australia, India, Syd-Korea, New Zealand og Singapore investerer i smart-by-prosjekter for trafikk-overvåking, beskyttelse av sine innbyggere og offentlige områder. På grunn av disse satsingene forventes VSS markedet i APAC å vise en sterk vekst.

Markedsrapporten over VSS fra Marketsandmarkets gir en oversikt over konkurransen og bedriftsprofiler over nøkkelaktørene på markedet. Store leverandører som nevnes i rapporten over det globale VSS markedet inkluderer Cisco, Hitachi, Dell, Honeywell, Avigilon, Netapp, Bosch, Seagate, Quantum og Schneider Electric.


Leverandører
Tilbake til toppen