SecurityWorldMarket

28.08.2019

Oppdatert veileder om kontroll og overvåking i arbeidslivet

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen? Og hvor mye må du som arbeidstaker tåle? Sammen med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet, har vi nå oppdatert veilederen om kontroll og overvåking på arbeidsplassen i tråd med nytt personvernregelverk.

Formålet med veilederen er å gi virksomheter en enkel oppskrift på hvordan man kan finne frem i regelverket og gjennomføre gode medvirkningsprosesser. Ny teknologi bidrar til det høye velstands- og velferdsnivået i Norge, men kan også gi arbeidsmiljø- og personvernutfordringer. I noen sammenhenger brukes opplysninger til kontroll og overvåking av arbeidstakere.

Kontroll og overvåking av ansatte handler i hovedsak om to motstridende interesser på arbeidsplassen: arbeidsgiverens ønske om og behov for kontrolltiltak, og arbeidstakerens arbeidsmiljø og personverninteresser.

Veilederen er ment som et nyttig arbeidsverktøy som ser på hvilke konsekvenser den nye teknologien kan få for arbeidsmiljøet, og hvordan virksomhetene skal ta vare på arbeidstakernes rett til personvern.

Et grunnleggende prinsipp er at alle har krav på personvern og privatliv — også på jobb.

Denne veilederen skal gjøre det enklere å etterleve kravene fra personvernregelverket og arbeidsmiljøregelverket samtidig.

Veilederen kan lastes ned fra Datatilsynets hjemmesider.


Leverandører
Tilbake til toppen