SecurityWorldMarket

04.06.2019

Odin Johannessen ny direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

Odin Johannessen Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter

Styret i Næringslivets Sikkerhetsråd har ansatt Odin Johannessen som ny direktør i NSR. Generalmajor Odin Johannessen er i dag sjef Hæren og har en lang og omfangsrik militær karriere.

- Vi er svært tilfreds med å få Odin Johannessen på laget, uttaler styreleder Tore Eugen Kvalheim. - Med sin erfaring som en av Forsvarets øverste ledere vil han tilføre NSR og medlemsvirksomhetene verdifull kunnskap og sikkerhetsfaglig kompetanse vi vil kunne dra stor nytte av.

Ole Erik Almlid, adm.dir. i NHO uttaler at NSR gjør en viktig jobb med å ruste norske bedrifter for en hverdag med nye og mer krevende sikkerhetsutfordringer. Da er det viktig at vi utvikler kunnskap og kompetanse på tvers av sektorer og næringer. Derfor synes jeg valget av Johannessen som ny direktør er spennende, og ser fram til å ha han med på laget for norske bedrifter.

- Jeg vil takke for tilliten og gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer sammen med de ansatte i NSR og NSRs medlemmer, sier Odin Johannessen.

Johannessen tiltrer 1. september 2019.


Leverandører
Tilbake til toppen