SecurityWorldMarket

11.06.2019

Nytt nettsted for bekymringsmeldinger

Oslo brann- og redningsetat skal drifte et nytt nettsted for bekymringsmeldinger. Foto: OBRE

Med finansiering fra det store Brannløftet er det nå etablert et nytt nettsted hvor publikum kan sende inn bekymringsmeldinger om dårlig brannsikkerhet.

Det nye nasjonale nettstedet for bekymringsmeldinger finner du på www.branntips.no. Nettstedet driftes og vedlikeholdes av Oslo brann- og redningsetat (OBRE).

- Hensikten er at publikum skal ha et sted å sende inn bekymringsmeldinger knyttet til brannsikkerhet uansett hvor man bor i landet. Vi håper så mange som mulig vil benytte seg av denne tjenesten, sier prosjektleder for forebyggende tiltak i Brannløftet, Monica Varan.

Kontaktinformasjonen beskyttes

Nettstedet er enkelt å bruke. Ved innmelding av en bekymringsmelding vil denne behandles i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av innkomne saker. Du må oppgi navn og hvilken kommune du bor i, slik at du kan kontaktes hvis kommunen har spørsmål om bekymringsmeldingen. Navn og kontaktopplysninger vil ikke bli delt med noen uten melderens samtykke.

Ulike grunner for bekymringsmelding

- Det kan være ulike grunner til å sende inn en bekymringsmelding. Det kan for eksempel dreie seg om personer som av en eller annen grunn ikke klarer å ivareta sin egen brannsikkerhet og kanskje utgjør en risiko for andre. Lagring eller andre hindringer i rømningsveier er en annen grunn. Det samme gjelder om parkerte biler og store snømengder hindrer brannvesenet å komme frem dersom det brenner, opplyser Varan.

Byggtekniske forhold

Også tekniske forhold knyttet til bygg kan gi grunnlag for bekymringsmelding. For eksempel dersom et brannvarslingsanlegg er koblet ut eller viser feilmeldinger. Mistanke om feil ved elektriske anlegg er en annen grunn. Det kan også dreier seg om byggtekniske feil og mangler. For eksempel feil i konstruksjon, feil eller manglende branncelleinndeling eller dårlig utført arbeid på bygget som etterlater hull i konstruksjonen.

- Oppbevaring av gass er også et aktuelt eksempel. Gass skal ikke oppbevares i kjeller eller på loft. Og det er regler for hvor mye man kan oppbevare hvor, fremholder Varan.

 

- Kilde: Norsk Brannvernforening


Leverandører
Tilbake til toppen