SecurityWorldMarket

10.01.2020

Nye regler for innbruddsalarm og sikkerhetståke

Revidering av FG-200-serien for innbruddsalarm og FG-250 for tåkesiringsanlegg er nå ferdigstilt.

Hovedgrunn til endringene er som følger:

For sikerhetståkesystemer er dette først og fremst for å få overensstemmelse mot den nye europeiske normen EN 50131-8:2019.

For innbruddsalarm er endringene mer sammensatt og består i grove trekk i:

- å få kart og terreng til å stemme

- få fokus på prosjekteringsoppgaver

- I praksis leverer mange anlegg til bolig og til enkel næring. Disse anleggene er stort sett trådløse og av enklere art - det er liten forskjell mellom Grad 1 og Grad 2

Nye regler i 200-serien:

FG-202:3 – Krav til montører:

FG innfører en ny grunnmodul slik at en kan få mer fokus på prosjekteringen. Prosjekteringen foregår i modul 2 og modul 3. Grunnmodulen kan gjøres interaktivt, noe som betyr at den opplæringstiden kan reduseres med 1 dag.

Modul 2 dekker trådløse boliginstallasjoner med branndeteksjon og enkle trådløse næringsanlegg.

Avanserte Næringsanlegg dekkes av modul 3.

FG-fagansvarlig: som tidligere. Full opplæring og eksamen -3 dager.

FG-200:3 systemkrav:

Innført krav fra EN 50131-1 A3 (som ennå ikke er publisert) relatert til remote services. På grunn av de mindre endringene har reglene beholdt utgavenummeret, men fått ny publiseringsdato.

FG-201:3 krav til foretak:

Mindre endringer. Innført krav til foretak som tilbyr remote service: Det vil si at dersom foretaket foretar remote access, så skal rettigheten oppfylle kravet til autorisasjon ELLER være ivaretatt i form av kontrakt.

Foretaksklassene må gjøres om pga modulene i FG-202, men har ingen praktisk betyning for foretakene.

Tidligere har alltid næring dekket bolig, mens det nå må beskrives begge typer foretak. Prinsippet med at F2 dekker F1 brytes herved.

F1: bolig

F2: næring

En får derfor få begge klassifiseringene på sertifikatet dersom en jobber innenfor både bolig og næring.

Ytterligere informasjon finnes på FGs hjemmesider.


Leverandører
Tilbake til toppen