SecurityWorldMarket

20.05.2020

Nye løsninger har sikret kapasitetsutvidelse under koronakrisen

Situasjonen til tross har Frequentis gjennom våren fortsatt programvareutgivelse, og i april kunne de meddele at de for første gang har gjennomført en virtuell godkjenningstest av programvare.

Dette er en kapasitetsutvidelse av kontrollrom med seks operatørplasser. Kapasitetsutvidelsen hjelper nødetatene med å håndtere økt mengde anrop under koronakrisen, hvor flere kontrollrom – spesielt i Oslo-området – opplever belastning.

Frequentis leverer kontrollromsløsninger til politiets operasjonssentraler, brannvesenets alarmsentraler og helseforetakenes AMK-sentraler. Samarbeidet har vart i mer enn 15 år.

På grunn av begrensninger i korona-situasjonen har Frequentis raskt måtte tenke nytt, og de har utviklet digitale alternativer for å fortsette støtte til Nødnett uten å fysisk være til stede. Deres første virtuelle godkjenningstest ble utført av et virtuelt team lokalisert i fem forskjellige land på et testsystem lokalisert i Norge.

Dette har vært mulig takket være godt samarbeid mellom testteamet, nødetatene og DSB, melder Frequentis.

- Det er flott å se at leverandør og brukere samarbeider godt og har klart å se muligheter i en ellers utfordrende situasjon. Dette er innovativt. Programvaregodkjenning er veldig viktig for situasjonen vi står i nå, og skal danne grunnlaget for den kommende oppgraderingen for kontrollromsløsningene til politi og helse som skal gjennomføres i 2020, forteller Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB


Leverandører
Tilbake til toppen