SecurityWorldMarket

23.04.2020

Nye kurs for feiere og brannforebyggere

Andrea Nilsen og Lars Jørgen Borg Nesbu fra FLF gleder seg til å komme i gang med kursene. Foto: Jens Hamre

Norsk brannvernforening har inngått en samarbeidsavtale med Feiermesternes landsforening (FLF) om kursvirksomhet. Begge jobber for bedre brannsikkerhet i Norge. Ved et samarbeid om kursvirksomhet ønsker de å tilføre feiere og brannforebyggere større kompetanse om forebygging av branner og fyringsanlegg.

Kursene har fokus på fyringsanlegg og brannforebygging i boliger, og er skreddersydde for forebyggende personell i brannvesenet. Kursene starter opp denne våren, og på grunn av koronaepidemien vil de første kursene gjennomføres digitalt.

Det starter opp med noen få kurs, men planen er å utvide til en større kursportefølje med mulighet for å spesialisere seg innenfor enkelte områder. Informasjon om kursene og påmelding blir lagt ut på både Brannvernforeningen og FLF sine nettsider denne våren.

- Vi er veldig glade for å få til dette samarbeidet. Vi har alltid hatt stort fokus på feierfaget hos oss, da vi vet de utgjør en svært viktig resurs i det forebyggende arbeidet. Et slikt tett samarbeid med FLF er derfor ekstra morsomt, sier Tom Erik Galambos, kursrådgiver i Norsk brannvernforening.

- Stiftelsen Norsk brannvernforening utfyller oss i FLF med god fagkompetanse og en stor kursportefølje, og vi er stolte over samarbeidet, som vil gi feiere og brannforebyggere viktig kompetanseløft, sier Sigurd Giske i FLF.


Leverandører
Tilbake til toppen