SecurityWorldMarket

03.02.2020

Ny rapport spår rekordvekst for videoovervåking fram til 2024

Det globale salget av videoovervåkingsprodukter i 2019 omsatte 19,15 milliarder dollar, og forventes å nå 35,82 milliarder dollar i 2024.

Nå har Memoori sluppet sin globale rapport «The Physical Security Business 2019 to 2024», som i Skandinavia distribueres av AR Media International.

Den gir et bilde over nåsituasjonen og utviklingen på det globale markedet for videoovervåking, adgangskontroll og innbruddsalarm.

Rapporten viser blant annet at salget av videoovervåkingsprodukter i 2019 omsatte for 19,15 milliarder dollar og forventes å nå 35,82 milliarder dollar i 2024 – den høyeste vekstprognosen som Memoori noensinne har gjort. Her fremgår det også at kun AI-videoanalyseprogramvare kommer til å stå for et salg på 3,5 milliarder dollar i 2024 og blir den største enkeltstående bidragende vekstfaktoren under prognoseperioden (2019 – 2024) og den absolutt største ‘game changer’ på videoovervåkingsmarkedet de nærmeste ti årene.

Tjenestefisering på fremmarsj

Rapporten hevder også at markedet for «videoovervåking som tjeneste» (VSaaS) vokser med cirka 15 prosent per år og at IoT-effekten enda ikke har fullt ut blitt forvirkelig. IP-videokamera kommer til å brukes som kraftfulle sensorer i kommersielle og industrielle bygninger, mener Memoori.

AI-videoanalyse effektiviserer

Ifølge Memoori-prognosen kommer Kina til å ha over 50 prosent av verdensmarkedet for AI-videoanalyseprogramvare frem til 2024, men lovstiftninger for styrket personlig integritetssikkerhet på vestlige markeder kan holde tilbake den globale veksten. Kamera med innebygd videoanalyse, som bevegelses-, ansikts- og objektidentifisering analyserer bildedata direkte ved opptak og kan derfor eliminere behovet for å overføre video og data til en sentral server. Dette muliggjør en svært effektiv bruk av båndbredde og videolagring.

Skytjenester vanligere

Ifølge rapporten finnes det mye som taler for at skytjenester aksepteres på en helt annen måte enn før, spesielt i VSaaS-applikasjoner. Skyløsningenes kapasitet og prestasjonsverdi er ikke lenger under tvil, noe som har ledet til en kraftig økt etterspørsel og Memoori spår at de kommende fem årene kommer til å gi en gjennomsnittlig årlig vekst på ikke mindre enn 12 prosent.

IoT i bygninger – driver etterspørselen

Memoori-rapporten understreker også at Building Internet of Things (BIoT) er på vei til å bli virkelighet og at IP-kamera kommer til å være direkte koblet til disse systemene, ettersom de kan løse mange oppgaver – og ikke nødvendigvis bare de som er knyttet til sikkerhet.

Integrasjon av system innen fysisk sikkerhet er nå et vanlig krav. BIoT kommer til å bety at stadig flere tilkoblede tjenester knyttet til bygningen skal bidra til effektivisering på alle måter, inklusive reduserte kostnader på hardware og programvare. IP-kamera er en viktig faktor ettersom de skal fungere som sensorer i bygninger, noe som forventes å forandre veien til markedet samt å introdusere nye aktører.

Fotnote: For mer info eller bestilling av rapporten, klikk her.


Leverandører
Tilbake til toppen