SecurityWorldMarket

15.03.2019

Ny leder i Ekspertutvalg Sikkerhet Internasjonalt

Christian Slinning og Anders Rimstad. Foto: Arne Røed-Simonsen

Utvalget Sikkerhet Internasjonalt har foretatt skifte av leder; Christian Slinning fra Equinor overtar etter Anders Rimstad fra Aker ASA.

Utvalget består av representanter fra de store norske internasjonale bedriftene. Utvalget møtes 4 ganger i årlig, i tillegg holder utvalgsmedlemmer en rekke foredrag og deltar i møter med relevante myndigheter.

Samlet sett representerer norsk næringsliv internasjonalt en betydelig kapasitet, som vi aktivt benytter for å muliggjøre etablering og sikre operasjoner internasjonalt. Denne kapasiteten er tilgjengelig for rådgivning til medlemsbedrifter, og er kanskje spesielt interessant for små og mellomstore bedrifter med begrenset intern kapasitet og kompetanse.

Utvalget utarbeider veiledere, eksempelvis er en veileder for reisesikkerhet nært forestående. Videre arrangerer utvalget et årlig frokostseminar «Sikkerhet i Internasjonale Virksomheter» med aktuelle tema. Rimstad har ledet utvalget i 2 år og overlater stafettpinnen til Slinning med ønske om at utvalget fortsetter sin positive utvikling til gunst for både NSR og dets medlemsbedrifter. Rimstad fortsetter som utvalgsmedlem.

- Jeg ønsker å gjøre sitt beste for at Utvalget skal være relevant og fremtidsrettet, slik at virksomheter i Norge bedre kan forstå trussel- og risikobildet internasjonalt, sier Christian Slinning. Dette søkes gjort gjennom åpen dialog, systematisk deling av erfaringer og gjensidig læring. Slinning gleder seg til å jobbe tett med Anders og resten av utvalget for å fremme norske virksomheters evne til å håndtere internasjonal sikkerhetsrisiko.


Leverandører
Tilbake til toppen