SecurityWorldMarket

13.11.2020

Ny database skal bidra til at flere branner oppklares

Monica Varan i Norsk brannvernforening og Sølvi M. Harjo i Kripos har hatt nøkkelroller i arbeidet med den nye databasen. Foto: Norsk brannvernforening

Kripos og Norsk brannvernforening lanserer fredag 13. november Knitre – en erfaringsdatabase for brannetterforsking.

Når Kripos og Norsk brannvernforeningn nå lanserer en ny database for brannetterforskning er målet at flere branner blir oppklart. Foruten å øke kunnskapen til alle som driver med brannetterforskning, er det flere mål med opprettelsen av Knitre.

Disse målene er å:

  • Bidra til oppklaring av brannårsaker.
  • Bidra til at politiets og øvrige interessenters samfunnsengasjement til brannvern styrkes.
  • Bidra til oppmerksomhet og engasjement om resultater fra brannetterforskning.
  • Bidra i samarbeid og kunnskapsdeling mellom brannetterforskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Lansering av databasen Knitre vil foregå i lokaler hos Kripos. Av smittevernhensyn er det kun mulig å delta digitalt. Sendingen vil foregå på Norsk brannvernforeningen sin Facebook-side. Offisiell åpning blir foretatt av seksjonsleder i Kripos, Håvard Arntzen, og Kripos-sjef Kristin Kvigne. Videre blir databasen nærmere presentert av avdelingsleder Monica Varan i Norsk brannvernforening og politioverbetjent i Kripos, Sølvi M. Harjo. Sistnevnte vil også demonstrere bruken av databasen.

Brannvernforeningen samarbeider om databasen med seksjonen for Brann og Kjemi i Kripos. Harjo er svært glad for at databasen nå blir en realitet:

– Dette har vi ventet på lenge! Databasen skulle vært lansert tidligere i år, men covid-19 satte en stopper for det. Erfaringsdatabasen har vært en idé og en drøm i mange tiår, uten at vi har funnet en god løsning tidligere. Hensikten med databasen er å ta vare på kunnskap og erfaring fra brannåsteder rundt i landet, og kanskje etter hvert Norden, sier Harjo.


Leverandører
Tilbake til toppen