SecurityWorldMarket

15.07.2019

Norske arbeidstakere møter digitaliseringen med selvtillit.

Eivind Bøe, daglig leder i Randstad

Den siste undersøkelsen fra Randstad Workmonitor viser at nordmenn har større tro på egne ferdigheter enn de fleste av sine europeiske kollegaer. Hele 83 % av oss føler at vi har kunnskapen som skal til for å møte digitaliseringen i arbeidslivet.

Det er kun arbeidstakere fra Portugal og Spania som har større tro på at de er godt rustet for å håndtere utfordringene som ligger foran oss. Både Svensker og Dansker har i mindre grad tro på egne ferdigheter, mens det globale gjennomsnittet ligger på 78 %

- Samlet sett er dette godt nytt for norske arbeidsliv. Randstad ser i stadig større grad at digitale ferdigheter er etterspurt, og i enkelte bransjer er det stor mangel på den kompetansen som trengs. Vi opplever at norske arbeidstakere har både selvtillit, men også vilje til å ta de grepene som skal til for å tilegne seg ny teknologi, forteller Eivind Bøe, daglig leder i bemanning og rekrutteringsselskapet Randstad.

Arbeidsgiveransvar

Samtidig er det ingen tvil om at arbeidstakerne forventer at virksomhetene selv må ta et ansvar for å sørge for at de er oppdatert. Hele 64 % av de spurte mener at arbeidsgiverne må investere mer for å sørge for at de styrker den digitale kompetansen. Tidligere undersøkelser fra Randstad har vist at virksomhetene har en stor vilje til å investere i teknologi, men at investeringer i opplæring og utvikling av de ansatte ikke prioriteres på samme måte.

- Randstad Workmonitor viser at det er vilje blant norske arbeidstakere til å dra sin del av lasset i forhold til å tilegne seg digitale ferdigheter. 82 % av oss ønsker å heve kompetansen slik at vi er aktuelle som morgendagens ansatte. Da er det også helt avgjørende at norske bedriftsledere tar sitt ansvar og legger til rette for utvikling, sier Bøe.

Flere skifter jobb – for å lære

Gjennomsnittstiden hos en og samme arbeidsgiver er nå under 6 år. Vi vet fra samme undersøkelse at 17 % skiftet arbeidsgiver siste år. Hele 46% av dem som skiftet arbeidsgiver i fjor planlegger å skifte jobb også til neste år. Jobbskiftetakten øker.

En av grunnen til at folk skifter oftere er ønske om å lære og utvikle seg. Bytte av arbeidsgiver og arbeidsoppgaver gir en bratt læringskurve. Frykt for å miste ansatte kan ironisk nok være en av grunnene til at arbeidsgivere ikke tør investere i opplæring av egne ansatte. Man kommer med andre ord inn i en ond sirkel hvor skiftene av jobb kommer stadig hurtigere.

Både rekruttering og opplæring blir viktigere fremover

- Som arbeidsgiver må man ta inn over seg at rekruttering blir stadig viktigere i en verden som endrer seg hurtig. Samtidig må man i større grad sørge for god videreopplæring av egen ansatte, sier Bøe.

- Det ene utelukker ikke det andre. De bedrifter som har de beste opplæringssystemer vil nok også se at det er enklere å rekruttere og ikke minst beholde egen ansatte, avslutter Bøe


Leverandører
Tilbake til toppen