SecurityWorldMarket

07.05.2019

Nexus ID Solutions skifter navn til Sotera og blir helnorsk

Thomas Sommerfeldt, eier av selskapet og daglig leder Jon B Land.

Som et strategisk grep for riktig fokus på det norske markedet vil Nexus ID Solutions Norge forlate Nexus gruppen og skifter navn til Sotera.

Thomas Sommerfeldt Preus, som hadde en stor aksjepost i Nexus ID Solutions, kjøper tilbake de resterende aksjene i Nexus Group.

Sotera vil fortsette som Nexus partner og vil levere hele Nexus produktportefølje. Foretaket vil som tidligere levere produkter, kompetanse og løsninger til ID- og sikkerhetsmarkedet.

– Tiden i Nexus har vært spennende og det norske firmaet har utviklet seg enormt de siste sju årene. Nå ser vi imidlertid at det globale markedet som Nexus satser på ikke samsvarer helt med utviklingen i det norske markedet og vi ble enige om å skille ut den norske virksomheten, sier Thomas Sommerfeldt Preus i Sotera.

– Avgjørelsen er basert på strategiske hensyn,  vi vil fortsatt samarbeide med Nexus Group som en partner, og tilby mange av de samme løsningene som tidligere. Nå står vi friere til å utvikle forretningsområder som vi har vært sterke på i det norske markedet, og som vi gjerne vil fortsette med.

Magnus Malmstrøm, CEO for Nexus Group, kommenterer også avtalen. 

– Nexus Group fortsetter å fokusere på sin strategiske virksomhet som internasjonal produkt- og tjenesteleverandør av identitetsløsninger og vi fortsetter å bygge et sterkt partnernettverk. Som et ledd i dette, kommer den norske virksomheten til å bytte navn til Sotera og kommer fremover til å være en sterk lokal partner for Nexus. Sotera, med lokalt eierskap og markedsforståelse, vil fortsette å vokse det norske markedet for Nexus produkter, sier han.


Leverandører
Tilbake til toppen