SecurityWorldMarket

02.01.2018

Nå kan norske alarmsentraler tilbys EN-sertifisering av SBSC

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) kan nå tilby sertifisering av alarmsentraler i henhold til den europeiske normen EN 50518.

- Vi har sett at flere kunder etterspør sertifisering i henhold til den europeiske standarden for alarmsentraler. Akkreditering av SBSC betyr at vi nå kan levere sertifisering av alarmsentraler i henhold til både europeisk standard og den svenske normen SSF 136, sier Mårten Wallén, administrerende direktør i SBSC.

- Dette betyr at vi kan møte kundenes krav til sertifisering av alarmsentraler, også i Norge og resten av Norden og Europa, fortsetter han.

For sluttkundene betyr en sertifisert alarmsentral en garanti for at alarmsentralen holder den kvalitet og sikkerhet som kreves for å sikre at alarmen når fram til alarmsentralen, døgnet rundt og året rundt.

Standard i tre deler

SS-EN 50518:2014 er en serie standarder i tre deler og behandler overvåkings- og alarmsentraler. De utgjør i dag et samlet regelverk som sertifiseres sammen. Gjeldene utgave av standarden omfatter innbrudds- og overfallsalarm som formidles gjennom blant annet tradisjonelle alarm- og cctv-system.

Den første delen av standarden omfatter minimumskravene på valg av plass og bygging av alarmsentralen. I den delen inngår skallsikring, som omfatter både sikring mot manuelt angrep, motstandsdyktighet mot brann og motstandsdyktighet mot visse typer beskytning. Den andre delen omfatter alarmsentralens ytelse av teknikk og evne til å håndtere alarmer. I denne delen finnes også krav på kontroll over kundedata, logger, interne kontroller av utstyr og håndtering av unormale driftsforhold inklusive katastrofeplaner. Den tredje og siste delen av standarden omfatter krav på prosesser og styring av databaser, arbeidsflyt, alarmhåndtering, kontroller, nødinstruksjoner, bemanning og kompetanse.

Ikke bare for alarmsentraler

Etter at SBSC sammen med Sector Alarm har fulgt byggeprosessen av en ny alarmsentral i Oslo har SWEDAC, som er det nasjonale akkrediteringsorganet for Sverige, fattet beslutning om akkreditering.

- Standarden og kommende oppdateringer gir støtte for at også andre virksomheter enn alarmsentraler skal kunne sertifiseres. Fremover er det mulig å sertifisere eksempelvis bemannede overvåkingssentraler innen både privat og offentlig virksomhet, forteller Anders Banderby, sertifiseringsingeniør hos SBSC.


Leverandører
Tilbake til toppen