SecurityWorldMarket

19.05.2020

Milepæl for Milestone – omsatte mer enn en milliard kroner i 2019

Lars Larsen, fungerende direktør i Milestone Systems.

Med en årlig vekst på 14 prosent de siste fem årene økte VMS-selskapet Milestone Systems sin nettoomsetning til 1,03 milliarder danske kroner i 2019. EBIT landet på 124 millioner DKK sammenlignet med 194 millioner DKK året før – et planlagt resultat av økede investeringer i forskning og utviklingskapasitet.

Den positive inntektsutviklingen er først og fremst på grunn av økt salg av Milestone Systems programvarelisenser for videohåndtering og Milestone Care (service- og supportprogram).

– To faktorer påvirker spesielt våre positive resultat: For det første vårt kontinuerlige fokus på langsiktig og lønnsom vekst, som har resultert i gevinst hvert år siden Milestone Systems så dagens lys for 22 år siden, sier Lars Larsen, fungerende administrerende direktør i Milestone Systems.

– Det andre, og kanskje viktigere, våre medarbeidere. Langsiktig vekst krever kvalifiserte mennesker som kan se muligheter som kommer virksomheten til gode. Om du ikke har riktige personer kan til og med den mest solide forretningsstrategien mislykkes.

Under forrige år har Milestone Systems investert kraftig i forskning og utvikling, og har øket sine ingeniørteam i København og Sofia samt etablert et nytt utviklingssentrum i Barcelona. Milestone Systems har i dag cirka 900 ansatte over hele verden, nesten en fordobling på fem år.

Milestone Systems åpne og fleksible programvareplattform gjør det mulig for partnere og sluttbrukere å få tilgang og å integrere med nye teknologier. Teknologipartnere kan integreres med Milestone Systems’ programvare gjennom den åpne teknologiplattformen. Samtidig kobler den åpne forretningsplattformen Milestone Marketplace – som ble lansert i 2019 – sammen sluttkunder og selgere som sammen, gjennom plattformen kan skape innovative videoløsninger.

I 2020 kommer Milestone Marketplace 2.0 til å lanseres, og denne kommer til å knytte sammen videoleverandører og integratører.

– Målet med vår åpne plattformstrategi er å styrke våre partnere. Dessuten har vi lansert et program – Accelerate Innovation – hvor vi øker våre investeringer i forskning og utvikling. Alle disse handlingene ser vi allerede resultatene av, forklarer Lars Larsen.

Internasjonelle analytikere regner med en fortsatt vekst på det globale markedet for utstyr til videoovervåking fram til 2020, og Milestone Systems regner derfor med å ytterligere styrke sin globale markedsposisjon. Den fortsatte utvidelsen av Milestone Systems’ produktportefølje, inklusive videohåndteringsprogramvare og Network Video Recorders, samt det globale økosystemet for partnere, kamerahandlere og teknikkpartnere forventes også å bidra til økte inntekter i 2020.

Milestone Systems er et dansk verdensledende selskap innen video management programvare som nå inngår i Canon-konsernet, sammen med det svenske søsterselskapet og IP-kameraprodusenten Axis Communication.


Leverandører
Tilbake til toppen