SecurityWorldMarket

29.05.2020

Mil Sec har ny eier

I forbindelse med reetableringen av Mil Sec har det vært kommunisert ønske om å få inn investorer for å styrke selskapet.

Mil Sec kan bekrefte at OneCo konsernet har kjøpt aksjene i Mil Sec AS.

OneCo er et industrikonsern med kjernevirksomhet innenfor elektro, automasjon, IKT og har de siste 2 årene satset sterkt innenfor sikkerhet.

OneCo blir sammen med Mil Sec AS en solid og sterk aktør i sikkerhetsmarkedet.

- Vi i Mil Sec er veldig fornøyd med å få inn en solid eier med stor kapasitet og ser frem til å rette fokuset mot drift og videreutvikling av Mil Sec konseptet og gode leveranser.


Leverandører
Tilbake til toppen