SecurityWorldMarket

15.05.2019

Mer penger til politiet i revidert nasjonalbudsjett

Det ble i går lagt fram revidert nasjonalbudsjett. Før helgen ble det kjent at politiet får nye 100 millioner kroner til materiell, biler og utstyr. I tillegg reduseres reformgevinstene med 51 millioner.

Dette er gode nyheter for spesielt politidistriktene, men det vil fremdeles være behov for klare prioriteringer framover. Arbeidet med å gjøre politiets økonomi mer bærekraftig er i gang, men dette er et langsiktig arbeid. En betydelig grad av øremerkede midler binder handlingsrommet, samtidig som etaten skal øke sin bemanning. I tillegg er det høye forventninger fra departementet om effektivisering.

- Vi setter pris på en investering i utstyr til politiet. Politibilen er den daglige arbeidsplassen for flere tusen av våre ansatte. Vi har over 1500 patruljekjøretøy, og henger etter med å skifte ut gamle biler, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

POD vil nå gå inn i forslagene som foreligger og sammen med den nasjonale ledergruppen se på hvordan de 100 millionene kan fordeles slik at de kan komme politiet til gode på best mulig måte.

- Vårt ønske er å levere gode tjenester til befolkningen, og løse oppgavene både trygt og effektivt. Riktig og sikkert utstyr bidrar til dette. Vi vil nå gjøre en vurdering av hvor og hvordan investeringen best kan komme til nytte, sier Bjørnland.

Politidirektoratet vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan midlene vil fordeles.


Leverandører
Tilbake til toppen