SecurityWorldMarket

07.06.2019

Manglende allmennkunnskap om datasikkerhet i arbeidslivet

En ny undersøkelse fra Buypass avdekker en farlig sikkerhetsrisiko i norsk arbeidsliv. Nesten halvparten av norske arbeidstakere har ikke fått opplæring i grunnleggende datasikkerhet på jobben. Samtidig oppgir en tredjedel at de er redde for ID-tyveri.

Datamaskin og mobiltelefon er standard arbeidsverktøy for store deler av norsk næringsliv. Men bare 53 prosent av norske arbeidstakere har fått opplæring i grunnleggende informasjonssikkerhet, viser en ny undersøkelse gjennomført av YouGov for Buypass.

- Det er bekymringsverdig at 40 prosent av norske arbeidstakere oppgir at de ikke har fått grunnleggende opplæring i informasjonssikkerhet av egen arbeidsgiver. Når samtidig en tredjedel frykter for å bli frastjålet sin ID, viser dette at det er en stor risiko arbeidslivet må ta tak i. ID-tyveri rammer stadig flere og utføres av kriminelle for å begå straffbare handlinger. Enkle forebyggende tiltak kan være med på å forhindre at uvedkommende får tilgang til kritiske systemer og sensitiv informasjon, sier Janne Syversen, kommunikasjonsdirektør i Buypass AS.

Dette viser tallene

  • 40 prosent nordmenn har ikke fått opplæring i grunnleggende informasjonssikkerhet på jobben.
  • 33 prosent har lav tillit til norske nettbutikkers sikkerhet
  • 31 prosent nordmenn frykter å bli utsatt for ID-tyveri
I Norge har mer enn 150.000 nordmenn blitt utsatt for ID-tyveri. De ferske tallene fra Buypass viser at frykten er størst hos kvinner, der 35 prosent i stor eller svært stor grad er redde for dette.

- Å kjøpe varer og tjenester på nett har blitt stadig vanligere og trenden er økende. I undersøkelsen vår oppgir 33 prosent at de har lav tillit til norske nettbutikker. Fra tilsvarende undersøkelse i fjor, ser vi en markant økning av skepsis til netthandel generelt. Derfor er god sikkerhet viktig å fremheve for å ikke tape kampen om kundene, avslutter Syversen.

Undersøkelsen ble gjennomført av et representativt utvalg på 1019 respondenter i tidsrommet 29. mai – 3. juni i hele Norge.


Leverandører
Tilbake til toppen