SecurityWorldMarket

29.11.2019

Lanserer gratis nasjonalt tiltak for å bekjempe ID-tyverier

Buypass og Norsk Senter for Informasjonssikring lanserer kurset «ID-tyveri og svindel». Anledningen er den eksplosive veksten i antall ofre for nettsvindel det siste året.

Buypass AS og NorSIS har utviklet et digitalt kurs som lanseres den 27. november på Nettvett.no. Med totalt åtte moduler får alle som vil, gratis opplæring i informasjonssikkerhet etter ekspertenes råd. Over 230.000 mennesker benyttet Nettvett i fjor, i år har tallet vokst til 300.000 allerede. Buypass håper spesielt de mest sårbare finner veien til kurset.

  • Alle undersøkelser viser at ID-tyveri er et voksende problem. Derfor har vi bidratt til dette kurset, så folk kan lære å identifisere sikre nettsider og hvordan de bruker to-faktor autentisering. Det som er normalt for teknologikyndige mennesker, gjelder ikke nødvendigvis for alle andre. Skadepotensialet er derimot like stort for oss alle. Vi har nå sørget for å gjøre dette kurset lett tilgjengelig, slik at alle de der hjemme kan få et tryggere liv på nett, sier Janne Syversen, kommunikasjonsdirektør i Buypass.

Ifølge en fersk undersøkelse1 fra i høst frykter 51 prosent nordmenn nå å bli frarøvet sine digitale brukerkontoer, mens hele 74 prosent oppgir at de har blitt utsatt for svindelforsøk gjennom SMS e-post eller sosiale medier.

  • Når tall fra en årlig undersøkelse vi gjennomfører sammen med skatteetaten viser at over 150.000 personer har vært utsatt for identitetstyveri de to siste årene, anser vi dette som et stort problem. De som blir utsatt for dette opplever store vansker med å rydde opp etterpå. Har du eksempelvis først mistet et fødselsnummer så får du ikke sperret det. Derfor ønsker vi å gi befolkningen en verktøykasse for hva de skal gjøre for å beskytte seg mot ID-tyveri, og også kunne hjelpe seg selv om ulykken er ute. Ikke alle har tid til å navigere seg gjennom alt som er skrevet om ID-tyverier de siste årene. Ønsker du å lære deg gode nettvaner på riktig måte, men i ikke vet hvor du skal begynne, da kan du starte med dette kurset, sier Ole Anders Ulsrud, seniorrådgiver i NorSIS

Nettvett.no er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), som er underlagt Justis og beredskapsdepartementet, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, en etat underlagt Samferdselsdepartementet og NorSIS. Alt som publiseres på Nettvett har vært gjennom et redaksjonsråd som kvalitetssikrer det faglige innholdet. Redaksjonsrådet består av representanter fra de tre organisasjonene.

Norsis og Buypass er i dialog med forsikringsselskaper og aktører innen sikkerhetsbransjen for å spre informasjonen i de riktige kanalene.


Leverandører
Tilbake til toppen