SecurityWorldMarket

18.03.2020

Konkurs for Rapp Bomek og Mil Sec Norge

I en pressemelding fra Brann- og sikkerhetsdørleverandøren Rapp Bomek, og Mil Sec Norge, meldes det at selskapet tirsdag sendte inn en begjæring om oppbud til Salten tingrett i Bodø.

I meldingen fra selskapet kommenterer Terje Bøe, administrerende direktør, og styreleder Bjørn Hesthamar situasjonen slik:

- Det er svært beklagelig at denne saken får et slikt utfall. Det har vært jobbet intenst over lang tid fra eiere, styret, ledelse og øvrig organisasjon for å unngå et slikt utfall og for å da sikre alle kreditorer, og ansatte et best mulig utfall sier administrerende direktør Terje Bøe.

- Det ble umiddelbart initiert oppstartsaktiviteter etter avtalene med kreditorene kom på plass, men forståelig nok var det både usikkerhet og lav tillit til finansiell soliditet som ledet til at det tok vesentlig lengre tid å reelt sett få etablert full drift, sier Bøe.

- Dette har igjen ledet til at det ville påløpe ytterligere forsinkelser og påfølgende økte omkostninger som da setter selskapet i en situasjon der man ikke evner å overholde sine forpliktelser etter de avtaler som ble inngått med kreditorer i januar. På toppen av dette registreres det at de økonomiske konsekvensene relatert til forebyggende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset også påvirker selskapet. I sum er det på denne bakgrunn dessverre en riktig beslutning å nå melde oppbud i Bomek konsernet avslutter Bøe.

- Styret beklager sterkt at situasjonen nå tilsier at styret ikke har annet valg enn å begjære oppbud. Det er gjort et imponerende arbeid med å forsøke å minimere konsekvensene av kostnadsoverskridelsene fra de offentlige byggeprosjektene, men dessverre har det ikke vært tilstrekkelig i den krevende situasjonen, sier styreleder Bjørn Hesthamar.


Leverandører
Tilbake til toppen