SecurityWorldMarket

30.07.2019

Innstilt til nytt oppdrag for Forsvarsbygg

Målselv Maskin & Transport, et datterselskap i AF Gruppen, er innstilt som leverandør av et nytt bygge- og anleggsprosjekt til ytre perimeter ved Evenes flystasjon. Oppdragsgiver er Forsvarsbygg.

Bygge- og anleggsarbeidene utføres ved Evenes flystasjon med forventet ferdigstillelse i løpet av 2022. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 136, eks mva. Prosjektet skal gjennomføres på militært område og er underlagt betydelige sikkerhetsrestriksjoner. Entreprisen vil i hovedsak omfatte:

12 km riving av eksisterende gjerde,

12 km kjørevei,

12 km gjerde med 5-6 porter,

Med tilhørende infrastruktur,

3 km indre perimeter med 3 kjøreporter og tilhørende infrastruktur.

- Dette er et bygge- og anleggsprosjekt som vi har god kompetanse på, og vi er svært glade for å bli valgt til arbeidet på Evenes flystasjon. AF Gruppen har hatt flere oppdrag for Forsvarsbygg, og vi setter stor pris på å få bekreftet at vi er konkurransedyktige og har tillit i dette viktige segmentet, sier konserndirektør Arild Moe i AF Gruppen.


Leverandører
Tilbake til toppen