SecurityWorldMarket

30.12.2020

Høydepunkter fra 30 år med AR Media

Kjøreleksjon og kjøretur på Segwey med Jackie Chan rangerer Lennart Alexandrie øverst på listen av morsomme og overraskende hendelser under 30 år med AR Media.

AR Media International og Detektor fyller 30 år. Lennart Alexandrie, grunnleggeren av selskapet, har blitt bedt om å løfte fram noen høydepunkter fra 1990 og framover.

AR Media ble grunnlagt 1990. Samme år startet utgivelsen av Detektor som periodisk tidsskrift.

Hva er det mest morsomme med de 30 årene som har gått?

– Å få engasjere seg i en bransje som har hatt en så sterk utvikling har vært veldig spennende. Å ha fordelen å kunne arbeide lenge med et fantastisk team av sterke personligheter som med sin kompetanse og sterke engasjement har bidratt til AR Medias kontinuerlige fremgang.

Nevn noe fra AR Medias første ti år som du er spesielt stolt over.

– At vi overlevde tross at vi startet midt i en lavkonjunktur innen et lite og konkurranseutsatt marked gjennom å blant annet å finne utenlandske produsenter som ville finansiere sine svenske distributørers annonsering hos oss.

Hvilke produkter produkter unntatt Detektor har betydd mest for AR Media under de første ti årene?

– Utdanningsboken Svensk Säkerhet ble lansert i 1996 og kom til å brukes i ulike sikkerhetsutdanninger i mer enn ti år. Den var veldig viktig for oss. Online-nyhetsportalen Securityworldmarket.com, som ble startet allerede i 1998 (da under navnet securityhotel.com) og etableringen av Sectech-messene i 2001 har en stor betydning for våre fremganger.

Noe publisistisk som du er stolt over?

– Ja, at vi var først om å skrive om nettverksbasert videoovervåking etter at Axis-gründeren Martin Gren hadde besøkt vår redaksjon for å demonstrere verdens første nettverkskamera. Mange aktører innen kameraovervåking var opprørt over at vi hevdet at IP-basert sikkerhetsteknikk var framtiden.

Dere innførte også begrepet Security as a Service (SaaS) på det fysiske sikkerhetsmarkedet, hvorfor?

– Vi syntes at alle termer som tilknyttet sikkerhet som en tjeneste, fokuserte på teknikken istedenfor hensikten med det, eksempelvis Video Surveillance as a Service. Mange syntes at vi var helt feil ute, men i dag er Security as a Service et etablert begrep i markedet for fysisk sikkerhet.

Dere kjempet for at ordene sikkerhetskamera og trygghetskamera skulle erstatte ordet overvåkingskamera, som ble assosiert med invasjon av privatliv, hvorfor?

– Tenketanken Snos, som vi startet i 2011, hadde som først oppdrag å se over hvordan vi kunne få større aksept kriminalitetsbekjempende kameraovervåking og etter hvert få en lovendring som skulle gjøre det lettere å bruke sikkerhetskamera. Terminologien var det første vi så på. Vi mente at ordet overvåkingskamera var misvisende, ettersom det assosieres med overvåking av mennesker generelt. Vi synes ordet sikkerhetskamera er bedre å bruke, ettersom det bedre beskriver hensikten med bruken av kameraene, nemlig å øke sikkerheten for å sikre mennesker og eiendom. Om hensikten primært er å øke tryggheten for personell eller allmenheten så kan naturligvis ordet trygghetskamera også fungere, noe vi fremhevet i den terminologikampanjen. Så da vi skapte et arrangement gjeldende kameraovervåking og personvern så ble navnet Trygghetskameraets dag et naturlig valg.

Trygghetskameraets dag – på hvilken måte har dette arrangementet bidratt til at vi har fått en mer tillatende lov om kameraovervåking?

– Trygghetskamerats dag var viktig for å få til en lovendring. Ikke minst for at vi tok inn politikere i debatten, noe som på den tiden var uvanlig, for ikke a si helt unikt. Men Snos gjorde mye annet også, opinionsundersøkelser om synet på kameraovervåking kontra behov for personvern og debattartikler i ulike medier. Fremfor alt gjorde vi en studie om kameraenes kriminalitetsforebyggende effekt, som ble vitenskapelig gransket og publisert. Den slo hull på mye av det som tidligere hadde blitt hevdet fra svenske myndigheters side, at kameraovervåking ikke spilte en vesentlig kriminalitetsforebyggende rolle. Når den sammenstillingen ble publisert bestemte vi oss for å gå videre og bredde innholdet i arrangementet til å omfatte også andre problemstillinger koblet til kriminalitetsbekjempelse og personvernlovstiftelse. Da fikk arrangementet navnet #Trygghetnu.

Kan du nevne noen form av bekreftelse som du er spesielt fornøyd med?

– At det uavhengige britiske markedsanalyseselskapet IMS Research i 2005 rangerte Detektor og Securityworldmarket.com som de mest velkjente og mest regelmessig brukte av trykte respektive digitale fagmedier på sikkerhetsmarkedet i EMEA og i Skandinavia. Resultatet ble basert på en undersøkelse hvor 600 sikkerhetsprofesjonelle over hele verden ble spurt om sine vaner om fagmedier.

Via deres medier var dere også pådrivere for en ny bransjeorganisasjon. Kan du fortelle mer om det?

– Gjennom flere år var jeg en pådriver for å skape en sentralt styrt bransjeorganisasjon som til forskjell fra Swesec kunne og ville representere sikkerhetsselskapenes interesse i det offentlige rommet. I nummer 4 av Detektor 2011 skrev vi «Kall bransjeorganisasjonen Säkerhetsbranschen» og slik ble det.

Du var også med i dannelsen av Säkerhetsbranschen?

– Ja, jag fikk æren av å inngå i en uavhengig referansegruppe som ble tilsatt i forbindelse med prosessen av å skape bransjeorganisasjonen Säkerhetsbranschen. En veldig spennende tid.

Hva er det morsomste og mest overraskende som årene med AR Media har gitt deg?

– Øverst på listen av overraskelser er nok når Hollywood skuespilleren Jackie Chan i 2008 besøkte vår stand på en messe i Hongkong. Han var deleier i et selskap som solgte Segway’er og syntes at vi skulle skrive om det. Det resulterte i at han tilbød meg en kort, privat kjøreleksjon som ble avsluttet med en kjøretur i og utenfor messehallene, hvor hans fans sto rundt og jublet. Så kult.


Leverandører
Tilbake til toppen