SecurityWorldMarket

02.11.2020

Garda og ACAS sammen om smittevern

Lanserer et miljøvennlig og enkelt system for smittevern på bygge- og anleggsplass

Rene hender er et effektivt og nødvendig tiltak for å hindre smitte. Med denne desinfeksjons-stasjonen i storformat på opptil 30 liter, sikres et godt smittevern på bygge- og anleggsplass. Systemet gir automatisk dosering på 3 ml, som er i henhold til FHI sitt råd. Den store beholderen gir miljøvennlig bruk, minimalt ettersyn og enkel håndtering.

HandSan er en robust og berøringsfri håndrensestasjon med høy kapasitet. Stasjonen sikrer alltid riktig dosering på 3 ml, som er den mengden FHI anbefaler. Med inntil 9.900 doseringer WHO godkjent håndsprit tilgjengelig, er den suverent størst på markedet i dag når det kommer til antall doseringer før beholder må skiftes. De store og resirkulerbare fatene gir et miljøvennlig system, der man unngår plastavfall samt at det benyttes kortreist, norsk-produsert sprit.

De store fatene på 20 eller 30 liter, gjør logistikken med å skifte beholder meget enkel, og smittevernet blir alltid ivaretatt. Det kan inngås distribusjonsavtale som gir enklest mulig håndtering og bytte/retur av spritbeholder. Fatene er lukkede slik at man ikke har adgang til spriten, og brukere av stasjonen blir derfor ikke utsatt for unødvendig innånding. I tillegg sikrer man seg også mot at feil type væske blir fylt på stasjonen. Håndsprit er et løsningsmiddel og skal håndteres deretter. HandSan er tilgjengelig i en innendørs versjon med eller uten bakplate. Senere vil det også komme en versjon tilpasset for utendørs bruk.


Leverandører
Tilbake til toppen