SecurityWorldMarket

29.06.2020

Fullførte leir og utdanning

Da er det klart, samtlige avgangsstudenter fikk muligheten til å gjennomføre leiropphold, og utdanningen. Koronasituasjonen stoppet siste pulje, men restarten gikk etter planen.

Ca 180 bachelorstudenter ble fordelt på studiestedene Stavern og Kongsvinger. Tre ukers krevende opplegg med ekstra planlegging og strenge smitteverntiltak.

Leir er en forutsetning for operativ godkjenning, med blant annet fokus på taktikk og våpenhåndtering. Nå er det lettelse både hos studenter og ved hele Politihøgskolen.

Per Øyvind Lange har base i Stavern, og er fungerende seksjonssjef for operative utdanninger. Han hadde hovedansvaret for den helt spesielle siste runden for avgangsstudentene.

- Det er godt å se at vi har lykkes med gjennomføringen av leiroppholdet også for den siste gruppen studenter. Det var mye spenning og usikkerhet knyttet til forsvarligheten ved å gjennomføre leir slik smittesituasjonen var fra mars til mai. Heldigvis ga den nasjonale dugnaden så god effekt at det ble tilrådelig å gjennomføre leir, med strenge smittevernstiltak.

Han er raus med rosen til alle involverte.

- Jeg vil berømme studentene for deres disiplin og utholdenhet ved å være «låst» til leirene i tre uker – det kan ha vært en suksessfaktor for ikke å få smitte inn. Det er også på sin plass å gi honnør til alle ansatte ved Operativ seksjon i Stavern og Kongsvinger, innbeordrede instruktører fra distriktene, og ikke minst alle i støttefunksjonene knyttet til drift og gjennomføring disse ukene.

Nå er det sommermodus, også ved Politihøgskolen.

- Mange har gitt avkall på fine sommerkvelder med familie og venner for å levere god utdanning til studentene i leir. Nå har vi lykkes, studentene fikk muligheten til å sluttføre sin utdanning, med vitnemål. Nå vil det bli godt å senke skuldrene og innta sommerferiemodus, sier Per Øyvind Lange.

Og så rektor Nina Skarpenes, er glad og lettet.

- En stor takk til ansatte i Stavern og Kongsvinger som har lagt til rette for at vi fikk gjennomført leir for den siste gruppen avgangsstudenter. Det har vært nedlagt mange arbeidstimer, både fra Operativ seksjon og fra drift for å få dette til. Da vi var på besøk begge steder i forrige uke, snakket vi med mange fornøyde og glade studenter, som var lettet for at de fikk gjennomført på normert tid. Nå ønsker jeg alle – både studenter og ansatte - en fin sommer!


Leverandører
Tilbake til toppen