SecurityWorldMarket

18.11.2020

Forbrukermarked for 5G verdt opptil 31 billioner dollar innen 2030

Leverandører av kommunikasjonstjenester ventes å kunne genere opptil 3,7 billioner dollar i samlet omsetning innen 2030 som et resultat av dette. Utvidet virkelighet, eller Augmented Reality (AR) på engelsk, ventes å være drivende for mer enn halvparten av forbrukernes investeringer i det som på norsk kalles oppslukende media (immersive media) innen 2030.

Forbrukermarkedet for 5G kan bli verdt så mye som 31 billioner dollar innen 2030, ifølge den nye rapporten Harnessing the 5G Consumer Potential utgitt av Ericsson ConsumerLab. Rapporten anslår at leverandører av kommunikasjonstjenester kan tjene så mye som 3,7 billioner dollar av denne totalen. Dog er dette tall som kan øke betraktelig etter hvert som muligheter for komplementære digitaltjenester oppstår som en følge av denne utviklingen.

Rapporten estimerer også at leverandører av kommunikasjonstjenester kun basert på digitale servicetjenester alene kan genere opptil 131 milliarder dollar innen 2030, gjennom å proaktivt sette sammen tjenester og markedsføre hvordan forbrukerne kan dra nytte av disse. Ca. 40 prosent av disse inntektene forventes å komme fra forbrukernes økte utgifter knyttet til optimalisert video, utvidet virkelighet (AR), virtuell virkelighet (VR) og onlinespill over 5G-nettverk.

Rapporten sier videre at utvidet virkelighet (AR) er ventet å drive mer enn halvparten av forbrukernes investeringer i oppslukende media innen 2030. I første omgang kommer dette til å handle om spill, før det så utvides til å omhandle områder som shopping, utdanning og produktivitet.

Rapporten peker også på hvordan COVID-19 har påvirket forbrukernes villighet til å betale en prispremium for 5G-tejenester. Tidlig i 2019 var den gjennomsnittlige forbrukeren villig til å betale en prispremium tilsvarende 20 prosent for 5G. I dag er forbrukerne kun villig til å betale omtrent 10 prosent. Dog er fremdeles én av tre i gruppen tidlige brukere fremdeles villig til å betale en 20 prosent premium for 5G.

Jasmeet Singh Sethi, Leder for ConsumerLab i Ericsson Research, sier:

- Dette er første gang Ericsson gjør en prediksjon av hvor stor omsetning vi kan vente for 5G i forbrukermarkedet, som fremdeles er kjernevirksomheten for leverandører av kommunikasjonstjenester. Gjennom vår forskning har vi belyst rollen som brukercaser, god 5G-dekning og partnerskap kan spille i å få utløst det virkelige potensialet som ligger i markedet. Det er tydelig at 5G kommer til å drive frem enorme muligheter for leverandører av kommunikasjonstjenester i forbrukermarkedet dette tiåret. Denne reisen er allerede i gang, så det vil være de leverandørene som raskt og proaktivt utvikler en sterk posisjon blant forbrukerne som mest trolig vil bli de store vinnerne.


Leverandører
Tilbake til toppen