SecurityWorldMarket

19.11.2020

- Forvent flere koronarelaterte dataangrep neste år

Nils-Ove Gamlem, teknologisjef i Check Point Norge

Store deler av befolkningen sitter på hjemmekontor, og alt tyder på at vi vil fortsette med det en god stund. Flere bedriftsledere gir dessuten uttrykk for at de vil fortsette med økt bruk av hjemmekontor etter pandemien. Samtidig vet vi ikke når en effektiv vaksine er på plass, eller hvordan vaksineringsprosessen blir.

Det betyr at selskaper og offentlige etater verden over må forvente flere sofistikerte dataangrep relatert til koronapandemien i 2021.

Dette er angrepene vi vil se flest av, ifølge Check Point sikkerhetseksperter:

  • Phishing-kampanjer som etterligner vaksinenyheter. Mens COVID-19 fortsetter å prege nyhetsbildet, vil ondsinnede aktører fortsette å bruke den vanskelige situasjonen og behovet for informasjon til sin fordel. Vi kan forvente mange flere phisking-kampanjer som kommer med falsk informasjon om vaksiner eller nasjonale restriksjoner, slik vi har sett i 2020. Legemiddelprodusenter som utvikler vaksiner vil også fortsette å være attraktive mål for ondsinnede angrep fra kriminelle og statlige aktører som ønsker å utnytte situasjonen.
  • Angrep på studenter og elever. Skoler og universiteter har måttet ta i bruk e-læringsplattformer i stor skala, så det er kanskje ingen overraskelse at sektoren opplevde en økning på 30% i ukentlige cyberangrep i løpet av august, rett før starten på høstsemesteret. Check Point forventer at slike angrep vil fortsette å ramme skoler, elever og studenter neste år.
  • Flere doble utpressingsangrep. I tredje kvartal i år så vi en kraftig økning i det Check Point kaller for dobbel utpressing med løsepengevirus. Det innebærer av hackerne først henter ut store mengder sensitive data, før de krypterer offerets databaser. I tillegg til å kreve løsepenger for å tilgjengeliggjøre dataene igjen, truer de med å offentliggjøre de stjålne dataene hvis ikke løsepengekravet blir møtt. Check Point forventer flere slike angrep i året som kommer, og trekker spesielt frem sykehus som de mest sårbare og ettertraktede målene for doble utpressingsangrep.

Nils-Ove Gamlem, teknologisjef i Check Point Norge, peker på at selv om man aldri vet hvordan fremtiden blir, kan man være helt sikker på at hackere vil prøve å finne nye måter å utnytte kriser og vanskelige situasjoner.

- Koronapandemien har endret den daglige driften for nesten alle virksomheter. Det har handlet om å sikre en ekstern tilgang i massiv skala, og andre forretningsplaner ble satt på vent. Mens virksomheter har migrert til skyen i høyt tempo, har IT-sikkerhetsfolk hele tiden måttet håndtere økte og nye trusler fra hackere som utnytter situasjonen.

- Det er én ting vi vet sikkert når det gjelder IT-sikkerhet. Hackere vil alltid prøve å utnytte store omveltninger og hendelser til sin fordel. Det gjelder i høyeste grad koronapandemien, men det gjelder også introduksjonen av 5G som nå er i gang.

- Målet for alle organisasjoner må derfor være å ligge foran hackerne, ved å jobbe proaktivt og beskytte absolutt alle angrepsflater, og slik unngå å bli neste offer for datakriminalitet.


Leverandører
Tilbake til toppen